Održan nastavak 35. redovite sjednice Vlade

25. 4. 2017. Na nastavku 35. redovite sjednice Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi Brčko distrikta BiH.
2018-04-25-Nastavak_35_RSV

Odobrene su i Smjernice za izradu nacrta instrukcije o postupku nabave robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko distriktu BiH. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH. Imenovan je tim Vlade Brčko distrikta BiH za realizaciju projekta „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa u BiH“.

Na današnjoj sjednici donesen je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje planova i programa rada ili zahtjeva mjesnih zajednica, udruga građana i fondacija. Usvojen je prijedlog zaključka kojim se daje mišljenje na Nacrt sporazuma o suradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, kao i prijedlog zaključka u vezi s inicijativom za pokretanje postupka za zaključivanje sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o sezonskom zapošljavanju bh. radnika u Republici Hrvatskoj.