Održana 34. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

4.4.2018. Na 34. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeni su Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstvenom centru Brčko“ Brčko distrikta BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu prvog dijela subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH u 2018. godini.
2018-04-04-34_RSV

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji i Smjernice za izradu teksta pravilnika o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u obitelji.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. Usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju faktora atraktivnosti za vrijednosti nekretnina u postupku eksproprijacije za projekt „Obilaznica oko Brčkog“. 

Na prijedlog Odjela za javnu sigurnost usvojen je Prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti Brčko distrikta BiH od prirodnih i drugih nesreća kao i Prijedlog odluke o usvajanju Studije jačanja kapaciteta otpornosti u slučaju katastrofa teritorija Brčko distrikta BiH. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o formiranju Koordinacijskog tijela za nadzor nad implementacijom Akcijskog plana za provedbu Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma na području Brčko distrikta BiH za razdoblje 2015. – 2020. kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove i zamjenike Tijela za nadzor nad provedbom Strategije BiH za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje za razdoblje 2018. – 2022. godine.

Vlada Brčko distrikta usvojila je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt gender akcijskog plana BiH za razdoblje 2018. – 2022. i primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za veljača 2018. godine. Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost Odjelu za zdravstvo za angažiranje jednog izvršitelja za obavljanje posebnih poslova kao i Direkciji za financije za angažiranje 26 izvršitelja. 

Imenovani su članovi Međuresorne radne skupine za pripremu trećeg periodičnog izvješća o implementaciji Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima nadležnom odboru UN-a.  Primljeno je k znanju nekoliko informacija o stjecanju nekretnina na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom.