Vlada usvojila niz odluka i izvješća

28.3.2018. Na prvom nastavku 33. redovite sjednice članovi brčanske Vlade danas su podržali Prijedlog odluke o ustupanju drvne mase osobama u stanju socijalne potrebe.

2018-03-14-Nastavak_32_RSV

Predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Saša Tanić precizirao je da će se prilikom ovogodišnjeg uređenja korita i vodotoka osigurati oko 2.000 kubika drvne mase koja će socijalnim korisnicima biti dodijeljena preko Centra za socijalni rad i u suradnji s Uredom za upravljanje javnom imovinom.

Na sjednici je razmatrano Izvješće o utrošku sredstava – jednokratne novčane pomoći za umirovljenike u 2017. godini, koje je dostavio Odjel za zdravstvo i ostale usluge.

Voditeljica Pododjela za socijalni rad Nataša Stevanović istaknula je da su u prošloj godini pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć ostvarila 10.634 umirovljenika te da je na njihove bankovne račune ukupno preneseno 1.365.900 konvertibilnih maraka.

Ona je dodala da je prošle godine konstatirano povećanje broja umirovljenika u odnosu na prethodne dvije godine.

„Logično je da svake godine postoje novoevidentirani umirovljenici kao i sama činjenica mogućnosti smrti starijih umirovljenika. Međutim, po smrti umirovljenika ne ukida se i sama mirovina jer postoji velika vjerojatnost da član njegove obitelji, odnosno supružnik naslijedi tu mirovinu, ali se tada u svakom slučaju evidentira kao novi umirovljenik“, pojasnila je Stevanović.

Brčanska Vlada dala je suglasnost na Prijedlog izvješća o provedbi Revidiranog akcijskog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013. – 2016. i utrošak dotacijskih sredstava za 2016. godinu.

Predstojnica Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Jelena Nikić Damjanović u obraćanju novinarima istaknula je da ostali nadležni odjeli nisu imali komentare na predloženi nacrt izvješća, dok je Javna zdravstvena ustanova dostavila obavijest da su spremni učiniti mnogo više na provedbi projekata koji se tiču Roma uz veće uključivanje predstavnika romske zajednice.

Prema njenim riječima ovakav zaključak Vlada je i usvojila na današnjem zasjedanju.

Ona je podsjetila da na godišnjoj razini Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Distriktu dodjeljuje dotacijska sredstva na ime stambenog zbrinjavanja Roma u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Usporedno s tim, brčanski Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja udružuje iznos od 30.000 konvertibilnih maraka na to ime, nakon čega se po usvajanju proračuna raspisuje javni poziv, čime se Romima omogućava apliciranje na isti.

„Objavljena je preliminarna lista po posljednjem raspisanom javnom pozivu. Sada slijedi drugostupanjski postupak za utrošak sredstava koja su Odjelu prethodno dodijeljena. Uskoro  će uslijediti i konačna lista korisnika. Projektni prijedlog rađen je za izgradnju dvije stambene jedinice i sanaciju pet, tako da je toliko korisnika i odabrano u prvostupanjskom postupku. Po okončanju procesa po žalbama bit će objavljena i konačna lista korisnika“, dodala je Nikić Damjanović.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je više suglasnosti i pozitivnih mišljenja na prijedloge odluka iz njene nadležnosti te na još nekoliko izvješća i informacija.