Vlada održala izvanrednu i redovitu sjednicu

12.3.2018. Članovi Vlade očitovali su se na današnjoj 40. izvanrednoj sjednici o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi Brčko distrikta BiH i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti. Većina amandmana zastupnika Skupštine Brčko distrikta BiH nije podržana iz tehničkih razloga jer predmet predloženih amandmana nisu navedene izmjene i dopune dva zakona.
2018-03-121_40_i_41_RSV-1

Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb, istaknula je da se amandmani koji su prihvaćeni odnose na uvrštavanje djece i odraslih s rijetkim oboljenjima u kategoriju osoba koje bi dobivale dodatak za njegu i pomoć te da se rok za predaju zahtjeva za opremu za novorođenče produlji.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 41. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila amandmane na Nacrt zakona o Uredu za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti za borbu protiv korupcije. 

Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 32. redovite sjednice primila je k znanju Informaciju o lokacijama za alternativno zbrinjavanje lešina pasa lutalica na tri lokacije na području Distrikta.

Predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Saša Tanić rekao je da je nakon duljeg usuglašavanja postignuta suglasnost i u skladu s prijedlogom iz 2016. godine nadležnog povjerenstva i predloženih devet lokacija izabrane tri.

2018-03-121_40_i_41_RSV-2

„Ovo je privremena mjera koja će biti na snazi do konca ove godine ili do donošenja trajnog rješenja za ovaj problem. Usvojili smo i zaključak da ćemo Skupštini Brčko distrikta BiH uputiti preporuku da se izdvoje novčana sredstva u proračunu za 2018. godinu koja bi bila Javnom poduzeću ‚Komunalno Brčko‘ na raspolaganju za nabavu mobilne spalionice kako bi se neškodljivo zbrinjavale lešine pasa“, zaključio je Tanić.