Vlada usvojila izmjene i dopune Pravilnika o zapošljavanju

12. 2. 2018. Na trećem nastavku 30. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju.

2018-02-12-Nastavak_30_rsv

„Na samoj sjednici Vlade gradonačelnik je intervenirao izmjenom u članku 24. koja se odnosi na dodatno bodovanje. Dosad su s tri boda dodatno bodovani kandidati obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida, a današnjom izmjenom uvode se dva dodatna boda za one kandidate koji na kućnoj listi u svom kućanstvu imaju nezaposlene ili umirovljene članove  kao i dva dodatna boda na samohrane roditelje“, istaknuo je predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić. On je dodao da se ostale izmjene Pravilnika odnose na detalje tehničke prirode koji će precizirati određene pravne norme kako bi izbor kandidata bio što učinkovitiji.

2018-02-12-Nastavak_30_rsv-Srdjan_Blazic

„U dijelu dopuna Pravilnika koji se odnosi na tajnost podataka sada se jasno precizira da uvid u te podatke imaju osim članova povjerenstva za zapošljavanje i Apelacijsko povjerenstvo, sud i druge institucije koje se bave provedbom zakonitosti postupka“, pojasnio je Blažić.

Na današnjoj sjednici primljeno je k znanju Izvješće o utrošku sredstava dotacije za banjsko-klimatsko liječenje Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruzi umirovljenika PIO/MIO Federacije BiH. Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb, istaknula je da je prema dostavljenom izvješću udruga kojima je Vlada isplatila dotacije od po 50.000 konvertibilnih maraka u prosjeku po jednom umirovljeniku za banjsko-klimatsko liječenje utrošeno oko 550 KM.

„Udruženje penzionera Republike Srpske na banjsko-klimatsko liječenje poslalo je 91 umirovljenika, dok je Udruga umirovljenika Federacije BiH na banjsko-klimatsko liječenje uputila 98 umirovljenika, s tim da je ostatak novca izdvojila sama Udruga“, istaknula je Nataša Stevanović.

Članovi Vlade odobrili su Smjernice za izradu Naputka o radu Porezne uprave Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Agenciju za lijekove BiH. Usvojen je i zaključak kojim je navedeno da će se Vlada Brčko distrikta BiH obratiti entitetskim ministarstvima kako bi se vodilo računa da se prilikom imenovanja osigura princip rotacije. Usvojena je i Odluka o imenovanju zaposlenika Odjela za komunalne poslove za člana Radne skupine za energetsku učinkovitost.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje pet osoba za potrebe Odjela za obrazovanje za obavljanje privremenih i povremenih poslova.