Održan nastavak 30. redovite i izvanredna sjednica Vlade

9. 2. 2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na nastavku 30. redovite sjednice Strategiju za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018. – 2019. godine i Akcijski plan za implementaciju Strategije. Usvojen je Program rada JZU „Zdravstvenog centra Brčko“ za 2018. godinu.

2018-02-07-Nastavak_30RSV

Primljena je k znanju Informacija o stjecanju bez naknade (dar) nekretnine označene kao parcela broj 448/13, k. o. Brka. Članovi Vlade formirali su Međuresornu radnu skupinu za izradu programa provedbe preporuka Odbora za prava osoba s invaliditetom do 2020. godine te primili k znanju Informaciju o korisnicima Programa za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama za koje nije izvršena realizacija. Održana je i 37. izvanredna sjednica na kojoj su članovi Vlade usvojili Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na sveobuhvatne odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije.