Vlada usvojila Glavni operativni plan obrane od poplava

7.1.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na nastavku 30. redovite sjednice Prijedlog odluke o usvajanju Glavnog operativnog plana obrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2018. godinu na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Glavnim operativnim planom obrane od poplava utvrđuju se organizacija, način i postupak vršenja obrane od poplava i leda na području Brčko distrikta BiH na kojem su izgrađeni zaštitni vodnogospodarski objekti i na području Brčko distrikta BiH na kojem ne postoje spomenuti objekti.
2018-02-07-Nastavak_30RSV

Predstojnik Odjela Saša Tanić istaknuo je da je izrada operativnog plana redovita, obvezna aktivnost Odjela te da on suštinski nije promijenjen u odnosu na prethodnu godinu.

2018-02-07-Nastavak_30RSV-Sasa_Tanic

„Na sjednici Vlade usvojili smo zaključak kojim smo formirali povjerenstvo u čijem su sastavu osim predstojnika Odjela za poljoprivredu i dogradonačelnik, ravnatelj Direkcije za financije te predstojnik Odjela za javnu sigurnost. Povjerenstvo će se baviti razradom procedura kako bi bio olakšan posao u slučaju kriznih situacija i kako bismo bili spremni u slučaju neke elementarne nepogode. Razgovarat ćemo i o mogućnostima da sredstva u okviru proračunskih pričuva namjenski pozicioniramo za krizne situacije kako ne bismo imali problema ako bi nas zadesila izvanredna situacija“, istaknuo je Tanić.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na tekst Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2018. godinu.

Usvojen je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju zamjenika člana timova za implementaciju projekata „Projekt stambene obnove“, „Projekt obnove stambenog fonda“ i „Projekt CEB II L/D 1789 (2013)“ – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog  smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, na prijedlog Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju člana Vijeća za znanost BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnost za angažiranje dva izvršitelja u Odjelu za javnu sigurnost za obavljanje posebnih poslova te jednog izvršitelja u Kabinetu gradonačelnika.

Usvojen je Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova i zamjenika članova Policijskog odbora kao i prijedlozi odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Policijskog odbora te članova i zamjenika iz reda državnih službenika.

Sjednica Vlade prekinuta je kod rasprave o nacrtu strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH 2018. – 2019. godine i akcijskog plana za implementaciju strategije te će biti nastavljena 9. veljače 2018. godine.