Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

1.2.2018. Vlada Brčko distrikta BiH okončala je danas 29. redovitu sjednicu na kojoj je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.
2018-02-01-29_i_30_RSV-1

Predstojnik Odjela za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da je izmjenama i dopunama omogućeno usuglašavanje zakonodavstva Brčko distrikta BiH s preporukama Agencije za akreditaciju BiH.

2018-02-01-29_i_30_RSV-Senad_Osmanovic

„Slijedi donošenje niza pravilnika kojima će biti omogućeno zakonsko djelovanje postojećih privatnih sveučilišta u Brčkom tako da ne bude pravnih nejasnoća. Inspekcijski nadzor bit će veći, a samim tim i kontrola kvalitete i provedbe nastave“, istaknuo je Osmanović. On je najavio da će Odjel za obrazovanje u narednom razdoblju raditi na elaboratu i osnivanju javne visokoškolske ustanove sa sjedištem u Distriktu čiji će osnivač biti Brčko distrikt BiH.

„Mi smo zasebna administrativna jedinica i procjenjujemo da zaslužujemo imati javno sveučilište. Načine i modele na koje ćemo to ostvariti još ćemo usuglasiti“, dodao je Osmanović. 

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 30. redovitu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim organizacijama za 2018. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove, odnosno Pododjelu za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana.

Predstojnik Odjela Srđan Blažić rekao je da se radi o udrugama proisteklima iz rata i nekoliko mjesnih zajednica koji nisu u prethodnoj godini dobili dotaciju za redoviti rad iz razloga što su, kako je naveo, ranije dobivena sredstva pravdali poslije krajnjeg roka, odnosno 30. lipnja.

2018-02-01-29_i_30_RSV-Srdjan_Blazic

„Pripremili smo u najkraćem mogućem roku prijedlog utroška sredstava kako bi novac mogao što prije leći na račun udruga i kako bi oni mogli uspostaviti normalno funkcioniranje. Za ukupno 13 udruga i mjesnih zajednica izdvojili smo iznos od 160.000 KM“, rekao je Blažić.

Članovi Vlade usvojili su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kao i Smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2018. godinu. Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o imenovanju Radne skupine za izradu strategije s iseljeništvom Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u projektni odbor projekta „Dijaspora za razvoj“. Usvojen je i Prijedlog odluke o načinu izražavanja stavova predstavnika Vlade i tijela javne uprave imenovanih u radna tijela na državnoj razini.