Održana 23. izvanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

8. 11. 2017. Vlada Brčko distrikta BiH na 23. izvanrednoj sjednici primila je k znanju Informaciju u vezi s ispunjenjem mjera iz Akcijskog plana za provedbu mjera iz Reformske agende za razdoblje 2015. – 2018. godine kao i Informaciju u vezi s ispunjavanjem mjera iz Srednjoročnog programa prioriteta Brčko distrikta BiH u procesu europskih integracija za razdoblje 2015. – 2020. godine. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je zaključak da u roku od 15 dana na tematskom kolegiju svi odjeli i institucije detaljnije razmotre obveze koje imaju i identificiraju eventualne zastoje u ispunjenju obveza. 
2017-11-08-23-VSV

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana – peti dio, za 45 organizacija u iznosu od oko 200.000 KM.

Usvojen je i Program utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana, po javnom pozivu. Za ove namjene iz proračuna Odjela izdvojeno je 186.000 KM, od čega je 50 % sredstava upućeno organizacijama koje se bave pitanjima mladih, a 50 % ostalim organizacijama. 

U nastavku 27. redovite sjednice Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o trošenju javnih sredstava na temelju dotacija i subvencija u razdoblju od 2014. do 2017. godine na prijedlog Direkcije za financije. Uz predložene preporuke koje su sadržane u Informaciji Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i zaključak kojim se nalaže žurno normativno uređenje dodjele dotacija i kontrola trošenja istih.

Članovi Vlade razmatrali su i Informaciju o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja – radni naziv CEB II projekt“.