Vlada usvojila Program utroška sredstava za subvencioniranje troškova električne energije

11.10.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 19. izvanrednoj sjednici Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava – socioprogramske mjere subvencioniranja dijela troškova za utrošenu električnu energiju za posebne kategorije stanovništva s prebivalištem u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu u iznosu od 700.000 KM.
2017-10-11-19_VSV

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2017. godini u Odjelu za javnu sigurnost kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije „Dotacije NVO-ima za sufinanciranje razminiranja, NVO-ima koji su potpisali memorandum o suradnji s Odjelom za javnu sigurnost i organizacijama koje su registrirane za provedbu projekata iz oblasti zaštite, spašavanja i povećanja sigurnosti u oblastima od općeg društvenog interesa“.

Članovi Vlade usvojili su na nastavku 26. redovite sjednice Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH kao i Pravilnik o zauzimanju javnih površina privremenim objektima.