Vlada usvojila izmjene Zakona o prostornom planiranju i građenju

19. 5. 2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na devetoj izvanrednoj sjednici Odluku o odobravanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju koji će biti upućen u skupštinsku proceduru po žurnom postupku.
2019-05-19-9_VSV

Svjetlana Čivčić, predstojnica Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, istakla je da je Vlada nedavno usvojila izmjene spomenutog Zakona koje su se odnosile na izmjenu članka Zakona koji omogućava da se produži vrijeme trajanja postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. „Danas se, pošto procedura usvajanja izmjena tog zakona nije završena i Zakon nije usvojen na Skupštini, ukazala potreba da se on dodatno izmijeni. Radi se o izmjeni članka 107. gdje uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje za postavljanje privremenih građevina na javnim površinama, što se odnosi na kioske, ljetne terase, zabavne parkove, plastenike, staklenike i slično, investitor prilaže ugovor o zakupu javne površine radi postavljanja privremene građevine. Do sada nismo imali mogućnosti da podnositelji zahtjeva, odnosno građani kada žele postaviti privremeni objekt, a temeljem zakupa sa Uredom za upravljanje javnom imovinom, pribave odobrenje za građenje ovakvih građevina“, pojasnila je predstojnica Čivčić.