Vlada odobrila Informaciju o stanju u gospodarstvu

17.5.2017. Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o stanju gospodarstva na području Brčko distrikta BiH s osvrtom na učinke poticaja koji se isplaćuju gospodarskim subjektima.
2017-05-17-Nastavak_13_RSV-1

Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu Pero Gudeljević istaknuo je da ova informacija sadrži veliki broj statističkih podataka te da je zaključak koji dominira takav da iznos novčanih sredstava koja se kroz razne programe i zakone isplaćuju gospodarskim subjektima ne korespondira s povećanjem broja zaposlenih u Distriktu.

2017-05-17-Nastavak_13_RSV-Pero_Gudeljevic

„Blagi porast zaposlenosti postoji ali je on minoran u odnosu na sredstva koja se izdvajaju, a to je u prosjeku oko osam i pol milijuna maraka godišnje u posljednjih sedam godina, samo u oblasti gospodarstva. Naglasak u prijedlozima mjera za poboljšanje stanja u gospodarstvu je stavljen na potrebu osnivanja poslovnih zona, a Odjel već radi na izradi zakona kojim bi ova oblast bila regulirana. Jedan od prijedloga je i aktiviranje Zakona o javno-privatnom partnerstvu na temelju kojeg je u Brčkom realizirana samo jedna investicija“, istaknuo je Gudeljević. On je dodao da Vlada treba da preuzme proaktivnu ulogu i napravi popis velikih projekata koji bi se mogli implementirati ovim modelom. Gudeljević je naglasio da je potrebno urediti i oblast poslovnih inicijativa te ponovno uspostaviti Razvojnu agenciju koju je Brčko distrikt BiH ranije imao, a putem koje bi mogao aplicirati za određena sredstva Europske unije. Ova agencija bi bila stručno tijelo koje bi realiziralo Strategiju razvoja Brčko distrikta BiH koja će uskoro biti revidirana.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem zasjedanju, na prijedlog Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, primila je k znanju i Informaciju o realiziranju Programa za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama u razdoblju travanj, svibanj i kolovoz 2014. godine na stambenim, infrastrukturnim i vodnogospodarskim objektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Članovi Vlade primili su k znanju i Informaciju o sustavu stacionarnog prometa u Brčkom i protoku prometa u gradskom području Brčko distrikta BiH s prijedlogom mjera za poboljšanje tog stanja u narednom razdoblju.

Usvojena je Odluka o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, kao i Smjernice za izradu odluke o ustanovljavanju i utvrđivanju granica lovišta na području Brčko distrikta BiH, na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo.