Vlada usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o radu Brčko distrikta BiH

19.4.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 12. redovite sjednice Program rada Vlade za 2017. godinu.

2017-04-19-12_RSV-2Članovi Vlade usvojili su i amandmane na Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o radu Brčko distrikta BiH, kao i Smjernice za izradu nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta BiH. Članovi Vlade Distrikta usvojili su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.