Završena 10. i započela 11. redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

29. 3. 2017. Danas je na okončanoj 10. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno sljedeće:

 • Zaključak o davanju mišljenja na nacrt ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugoistočne Europe
 • Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za člana Implementacijskog tima za projekt „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II. (SPPD II) u sklopu implementacije Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine – reformska oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju.
 • rsv 11 
Na prijedlog Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Vlada je odobrila  Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, čime je zaključila 10. redovitu sjednicu Vlade.

Na 11. redovitoj sjednici Vlade usvojen je Izvadak iz tonskog zapisa s 8. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH.

Na prijedlog Odjela za obrazovanje Vlada je odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona o obrazovanju odraslih u Brčko distriktu BiH.

Odluka o vrsti i visini naknade Stegovnom povjerenstvu u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH za sudjelovanje u radu izvan radnog vremena također je usvojena od strane Vlade, a na prijedlog Odjela za zdravstvo Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstvenom centru Brčko“, Brčko distrikt BiH, za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2017. godine u ukupnom iznosu od 1.625.000,00 KM.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je suglasnost na:

 • Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor policijskih službenika u Policiji Brčko distrikta BiH
 • Nacrt pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije Brčko distrikta  Bosne i Hercegovine
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje 22 (dvadeset i dva) izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima u Odjelu za javnu sigurnost
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje jednog izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje 12 (dvanaest) izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima u Odjelu za obrazovanje
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje 16 (šesnaest) izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima u Odjelu za javni registar
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje četiri izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima u Odjelu za stručne i administrativne poslove
 • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje do 20 (dvadeset) izvršitelja u Uredu gradonačelnika za obavljanje posebnih poslova.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić u izjavi za novinare objasnio je da se ne radi o novim izvršiteljima, nego o izvršiteljima koji su već ranije bili angažirani na temelju ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

„U međuvremenu je došlo do promjene Zakona o državnoj službi, koji je umjesto kategorije Privremeni i povremeni poslovi, predvidio posebnu kategoriju, a to su Ugovori o posebnim poslovima“, rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Napomenuo je da je na prethodnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH predložio, što je ušlo i u pravilnik, da taj broj ne može biti veći od 10 posto od ukupnog broja stalnih zaposlenika u tijelima javne uprave, a s ciljem ograničavanja broja onih koji se angažiraju po ovoj osnovi.

„Ovi ljudi rade, a hoće li ugovori biti obnovljeni ovisi o rukovoditeljima tijela uprave, odnosno predstojnicima odjela“, zaključio je gradonačelnik Milić.