Započela deveta redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

15.3.2017. Danas je na započetoj 9. redovitoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno sljedeće:

  • Izvadak iz tonskog zapisa sa 7. izvanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH
2017-03-15-9_RSV 
  • Odluka o usvajanju Izvješća Središnjeg popisnog povjerenstva Brčko distrikta BiH o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i roba, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obveza na dan, 31. 12. 2016. godine
  • Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Radnu skupinu Vijeća ministara BiH za izradu nacrta strategije BiH za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje
  • Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi formiranja urbanističke parcele, broj: 30-000148/15)
  • Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi formiranja urbanističke parcele, broj: 30-000132/15)
  • Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi dokompletiranja parcele, broj: 30-000288/14).
Vlada Brčko distrikta BiH  je na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge odobrila Smjernice za izradu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi Brčko distrikta BiH.
 
Na prijedlog Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu Vlada je usvojila Odluku o Programu utroška sredstava tekućih dotacija u Odjelu za gospodarski razvitak, šport i kulturu za 2017. godinu – I. dio.
 
Nastavak 9. redovite sjednice Vlade je zakazan za narednu srijedu.