Održan nastavak osme redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

9. 3. 2017. U nastavku osme redovite sjednice Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju radnih mjesta od posebnog značaja u Odjelu za javnu sigurnost. Tijekom postupka primjene donesene odluke i procesa izrade novog organizacijskog plana Odjela za javnu sigurnost došlo je do izvjesnih promjena u organizaciji Pododjela za zaštitu i spašavanje koje za rezultat imaju potrebu formiranja novih radnih mjesta i promjene naziva i ovlasti postojećih radnih mjesta.

2017-03-09-Nastavak_8_RSV

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka na primjedbe u vezi s Nacrtom odluke o usvajanju politike razvoja informacijskog društva BiH za razdoblje 2017. – 2021. godine. Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge razmatran je zahtjev Ministarstva civilnih poslova BiH o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju u vezi s predmetima u kojima je neophodno provesti postupak promjene namjene javnog dobra. Usvojeno je Izvješće Europske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije nakon obavljenog nadzornog posjeta BiH.

Osma redovita sjednica Vlade Brčko distrikta BiH bit će nastavljena sutra, 10. 3. 2017. godine u 8.00 sati.