Održana javna diskusija o potrebi za nastavkom socioekonomskih reformi

8.11.2018.  U organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH danas je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom održana javna diskusija o potrebi za nastavkom socioekonomskih reformi s ciljem da se pripadnicima akademske i poslovne zajednice te predstavnicima nevladinog sektora i studentima pruži prilika za razgovor o prioritetima budućih vlasti i konkretnim mjerama ka njihovom ispunjenju.
2018-11-08-Debata-Ekonomski_fakultet-2
Javnu debatu u Brčkom otvorio je uvodnim govorom zamjenik voditelja Izaslanstva EU-a u BiH  Khaldoun Sinno, koji je kazao da je potrebno raditi na reformskim agendama kako bi došlo i do većeg zapošljavanja kao i sprječavanja odlaska mladih iz BiH. 

„Ovo je proces koji uključuje cijelu BiH i sve ljude u BiH kako bismo pronašli najbolji način za rješavanje problema“, kazao je Sinno. 

Panelist na današnjoj javnoj diskusiji bio je i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, koji je kazao da se reformska agenda prije svega treba fokusirati na izgradnju pravnog okvira koji će, kako je kazao, osigurati vladavinu prava na ovim prostorima. 

„To znači da trebamo donijeti zakone i druge propise koji će isključiti svaku vrstu subjektivnosti u procesu donošenja odluka, jer ćemo na taj način osigurati vladavinu prava i odrediti tko je tko na poziciji u sustavu vlasti. Ako postoje dobri zakoni i dobre zakonske procedure, onda je manje važno tko je na kojoj poziciji. Upravo to je zadaća nas u lokalnim strukturama – da osiguramo takve procedure da se ne desi da se donose propisi koji će biti po imenu i prezimenu usmjereni na pojedince i koji će taj prostor za bilo kakvu subjektivnost suziti na najmanju moguću mjeru. U takvoj situaciji će i mladi i svi drugi ljudi koji žive u BiH vidjeti mogućnost i perspektivu za ostvarenje svojih interesa“, kazao je Milić.

2018-11-08-Debata-Ekonomski_fakultet-1

Prof. dr. Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom, na javnoj diskusiji istaknuo je da je prvenstveno potrebno kreirati ozračje koje će novim naraštajima pružiti sigurnost i stabilnost kako mladi ne bi odlazili s ovih prostora. 

„Mladi trebaju dobiti realnu šansu u realnom sektoru kod poslodavaca“, kazao je Lalić. 

Ševal Suljkanović, izvršni ravnatelj za ekonomska pitanja „Bimala“ Brčko distrikta BiH, kazao je da poslodavci moraju pristupiti kvalitetnijem uvažavanju i plaćanju radne snage. 

„Mislim da se može stvoriti prilika da Brčko i BiH postanu interesantni za poslodavce i za nove zaposlenike. Smatram da možemo doći do pozicije da poslodavac kroz rasterećenje podigne plaće, poboljša uvjete, ali se usporedno mora rješavati i pravni i politički sustav kako bi građani dobili sigurnost, jer mislim da 50 % građana odlazi iz BiH upravo zbog osjećaja nesigurnosti“, kazao je Suljkanović. 

Nakon javnih debata održanih u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Tuzli i Brčkom debate o potrebi za nastavkom reformi održat će se na još dva sveučilišta u BiH.

2018-11-08-Debata-Ekonomski_fakultet-3