Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH

22.6.2018. Skupština Brčko distrikta BiH na prvom nastavku 31. redovite sjednice održanom 20. lipnja 2018. godine donijela je odluku o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH koja će se održati 5. srpnja 2018. godine u prostorijama velike dvorane Skupštine Brčko distrikta BiH s početkom u 12.00 sati. 

Nakon provedene javne rasprave Zakonodavno povjerenstvo Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvješće s prijedlozima i mišljenjima.

Predloženi tekst Zakona preuzmite OVDJE.