Govor gradonačelnika Siniše Milića na središnjoj svečanosti

Vaše ekscelencije,

dame i gospodo, dragi prijatelji!

Danas je važan dan za Brčko distrikt BiH, kada se prisjećamo početaka, ali govorimo i o budućnosti, što je još važnije.

2018-03-08-Gradonacelnik-Svecana_akademija

Povijesno promatrano 18 godina je kratko razdoblje. Svakako nedovoljno za uočljive društvene promjene vrijedne pažnje. Međutim, ako to kratko vrijeme obilježe događaji i promjene kakvi su se u proteklih 18 godina desili u Brčko distriktu BiH, onda je to razdoblje svakako vrijedno pažnje i analize i o toj temi će se sigurno tek pisati.

Od ožujka 2000. godine, kada je kao kondominij proglašen Konačnom arbitražnom odlukom, u njemu su se za društvena kretanja nepojmljivom brzinom mijenjali društveni odnosi i način funkcioniranja ove lokalne zajednice.

Prije svega, postala je to prva lokalna zajednica u BiH u kojoj je formirana višeetnička vlast koju su vršili predstavnici sva tri do jučer zaraćena, a od uspostave Distrikta tri konstitutivna naroda. Proces povratka ljudi i imovine u BiH prvo je i najpotpunije okončan upravo u Brčkom.

Na tom putu izgradnje institucija Distrikta značajnu pomoć pružila je i međunarodna supervizija kroz instituciju supervizora, čiji autoritet i ovlasti su nerijetko bili presudni za otklanjanje nedoumica, nesporazuma i blokada kako bi Distrikt mogao dalje.

Supervizija je od 2012. godine u stanju mirovanja, a Distrikt je sa svim vrlinama i manama, specifičnostima i karakteristikama ostavljen da bez izvršnih ovlasti supervizora nastavi trasirani put.

Danas, kada obilježavamo 18. godišnjicu formiranja Brčko distrikta BiH, s ponosom možemo konstatirati da se ova lokalna zajednica nastavlja razvijati kao stabilno višeetničko društvo.

Tom činjenicom mogu i trebaju se pohvaliti političari, članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom od 2000. godine, predstavnici međunarodnih organizacija i svi drugi domaći i strani autoriteti uključeni u implementaciju Konačne arbitražne odluke, sve do današnjih dana.

Međutim, trebamo biti iskreni i priznati da zasluge za to, prvenstveno, pripadaju stanovnicima  Brčkog – bez razlike Srbima, Bošnjacima, Hrvatima i ostalima. Oni su ti koji su odlučili nakon teških i surovih ratnih godina i stradanja, osobnih i obiteljskih tragedija krenuti putem pomirenja i izgradnje bolje budućnosti za sebe i za svoju djecu i to ovdje, u Brčkom.

Na minulim lokalnim izborima oni su svima nama koji danas obavljamo važne dužnosti u ovoj lokalnoj zajednici pružili priliku da dokažemo da smo dostojni njih i njihove odluke.

Ono što danas od nas očekuju, međutim, jesu konkretni rezultati na planu gospodarskog oporavka, otvaranja novih radnih mjesta i zaposlenja te rješavanja temeljnih komunalnih problema tamo gdje oni i dalje postoje. S takvim zahtjevima suočavamo se svaki dan.

Ako se to ima u vidu, onda je više nego očigledno da stabilni višeetnički odnosi ne mogu biti dovoljna kvaliteta aktualnog društvenog i političkog trenutka u Brčkom da bismo mogli reći kako smo uradili dobar posao zbog kojeg trebamo osjećati pretjerano zadovoljstvo te, svakako, nisu jedini odgovor koji građani žele čuti od nas kada sumiramo rezultate vlastitog rada, pa evo, i na ovaj svečani dan, na ovoj svečanoj akademiji.

Zbog toga je više nego jasno da je krajnji trenutak da započnemo rad na drastičnoj promjeni sadašnjega stanja i vraćanju Brčkog na mjesto na kojem bi se morao nalaziti s obzirom na dragocjene prirodne i komunikacijske potencijale i poticajan administrativni status.

Taj nam status pruža mogućnost da mnogo više nego ostale lokalne zajednice budemo gospodari svoje sudbine, ali nam i nameće posebne odgovornosti, veće nego što ima ijedno drugo lokalno rukovodstvo u BiH.

Moramo konstatirati da ulaganja u gospodarstvo i različite programe samozapošljavanja u proteklim godinama bilježe pozitivne, ali nedovoljno dobre rezultate na planu rasta gospodarske aktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta. To, nažalost, može obesmisliti sve naše aktivnosti, a naročito planove da Brčko bude grad mladosti u koji će se dolaziti i ostajati, umjesto da mladi budućnost traže u drugim zemljama daleko od Brčkog i BiH.

Treba nam danas i ubuduće mnogo više rada, a mnogo manje politike.

Nisam siguran da mi ovdje u Brčkom možemo doprinijeti rješavanju bilo kojeg krupnijeg političkog problema na razini BiH, ali zato u beskrajnim i nedjelotvornim političkim raspravama koje se često i ne dotiču Brčkog možemo izgubiti dragocjeno vrijeme za rješavanje problema naših sugrađana.

To podsjeća na vještački konflikt interesa u kojem, ne mogavši da se odluče za jednu od opcija, protagonisti na kraju ostaju u mjestu, a to u našem slučaju znači ne stagnaciju, već propadanje.

I to, nažalost, često činimo čak i kad su pred nama komunalne teme ili pitanje osiguranja boljih usluga u zdravstvu, što nije luksuz, već najosnovnija potreba.

Nadam se da ćemo ubuduće mnogo ozbiljnije postupati. To se jednako odnosi i na realizaciju poticajnih mjera u gospodarstvu i formiranje poslovnih zona koje bi trebale biti mjesta privlačenja i grupiranja novih poslovnih investicija.

Moramo biti mnogo učinkovitiji nego do sada, naročito kada je u pitanju trošenje kapitalnog proračuna.

U ovoj godini očekuje nas rad na nekoliko krupnih projekata, od obilaznice, proširenja Bulevara mira, postavljanja kružnih tokova pa do izgradnje jednog ili dva vrtića i suvremene dvorane sa zatvorenim i otvorenim bazenima. Moramo učiniti više da ovi projekti budu mjerljivi količinom izvedenih građevinskih radova, a ne samo stavka u proračunu koja se prenosi iz godine u godinu.

Što se tiče političkog djelovanja institucija Distrikta, koje je nezaobilazno za stvaranje povoljnog pravnog i ekonomskog okruženja, Brčko treba nastaviti putem suradnje s entitetima i institucijama BiH čuvajući svoj položaj i status definiran Arbitražnom odlukom i Ustavom BiH, ali i uvažavajući legitimne interese Republike Srpske i Federacije BiH na ovom području, koji su kao takvi prepoznati i zajamčeni tim pravnim aktima. U tom smislu od velike je važnosti da što prije okončamo proces fiskalizacije, zbog čega nam se iz entiteta upućuju opravdane kritike.

Za nas je, također, od ključnog značaja da nastavimo jačati institucionalni okvir kao i praktično djelovanje institucija Distrikta kako bi pokazali da smo nakon tzv. zamrzavanja međunarodne supervizije na ovom području spremni u potpunosti i trajno preuzeti odgovornost za Distrikt u svoje ruke.

U tom smislu mišljenja sam da je od posebne važnosti da Vlada kao izvršno tijelo DOBIJE veću samostalnost u operativnom djelovanju, naravno, uz učinkovit nadzor Skupštine, kako to i predviđa Statut ove lokalne zajednice.

Da bismo dokazali zrelost kakvu sa sobom nosi politička punoljetnost, neophodno je i da u što skorije vrijeme usvojimo preostale antikorupcijske zakone ali i omogućimo daljnje jačanje vladavine prava, koja podrazumijeva donošenje valjanih propisa kao i njihovu dosljednu primjenu u praksi. To je veoma važno za potencijalne ulagače ali i za stvaranje osjećaja sigurnosti kod građana, što za izravnu posljedicu ima njihovo snažnije povjerenje u institucije sustava.

Dame i gospodo, zajednička vizija izgradnje i pozicioniranja Brčkog kao jakog gospodarskog centra, kao grada sporta i kulture u kojem djeluju kvalitetne obrazovne ustanove i u kojem egzistira moderan zdravstveni centar nije nešto što predstavlja daleku budućnost, ali realizacija te vizije, za početak, zahtijeva realno sagledavanje postojećeg stanja i našu maksimalnu posvećenost radu na tim pitanjima.

Za sve ovo nama nisu potrebne nove političke platforme i koalicijski sporazumi, na čije usuglašavanje u formalnom smislu, poslovnično, trošimo najveći dio mandata, već istinsko razumijevanje stvarnih potreba naših sugrađana.

I na koncu, jasno je da među nama koji obavljamo važne funkcije u Brčkom postoje različita mišljenja i pozicije kada je riječ o određenim pitanjima iz ne tako davne, a bolne prošlosti koja nas opterećuju. Siguran sam, međutim, da je i danas veliki teret i odgovornost upravo na nama da uvažavajući sve te okolnosti i drugačije poglede napravimo odlučujući iskorak u pravcu izgradnje povjerenja i razumijevanja.

Da bismo to i ostvarili, potreban nam je zajednički pogled u budućnost bez osvrtanja i gledanja u retrovizor, jer samo tako možemo ići naprijed i stvoriti uvjete za bolji život za svu djecu Brčkog.

Uz nadu da će tako i biti sretan vam Dan Distrikta, a svim damama upućujem iskrene čestitke prigodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena