Konferencija za novinare voditelja brčanskog Inspektorata povodom zabrane izvoza jabuke iz BiH u Rusku Federaciju

23. 1. 2017. Voditeljica Inspektorata Brčko distrikta BiH Senada Garić obratila se danas javnosti povodom aktualne zabrane izvoza jabuka iz Bosne i Hercegovine u Rusku Federaciju.
2018-01-23-Press-Inspektorat

Ona je upoznala novinare da je jučer održan sastanak u Upravi za zaštitu zdravlja bilja Ministarstva vanjske trgovine BiH kojem su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstava za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo, Inspektorat Brčko distrikta BiH i entitetski inspektorati kao i pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu. Garić je navela da je na sastanku razgovarano o poduzetim aktivnostima i aktivnostima koje se trebaju poduzeti u vezi s notom Federalne službe za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije, a u vezi s aktualnom zabranom izvoza jabuke iz BiH u Rusku Federaciju. 

„Ovakvim potezom učinjena je velika šteta državi, našim proizvođačima, ali je i diskreditiran Inspektorat Brčko distrikta BiH“, rekla je Garić.

Istaknula je da je na početku jučerašnjega sastanka predložen zaključak da se ministar Šarović obrati gradonačelniku Brčko distrikta BiH kako bi sankcionirao inspektora koji je izdao fitosanitarni certifikat u ovomu slučaju.

„Nakon obavljene duge rasprave taj zaključak je odbačen jer je dokazano da je inspektor Vlade Brčko distrikta BiH izdao fitosanitarni certifikat u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja te Pravilnikom i procedurom koja je njemu propisana kao nadležnom inspektoru za tu oblast“, dodala je Garić. 

Ona je rekla da inspektor Brčko distrikta BiH izdaje fitosanitarni certifikat o zdravstvenoj ispravnosti kojim se potvrđuje da je roba koja se izvozi zdravstveno ispravna, da nema štetnika i bolesti, te da u tom certifikatu nema podrijetla i da inspektor ne utvrđuje podrijetlo robe, o čemu odlučuje drugo tijelo.

„Fitosanitarni inspektor koji je pregledao robu pregledao je i dokumentaciju koju je špediter priložio uz zahtjev, od fakture do dokaza o podrijetlu robe, koju izdaje Vanjskotrgovinska komora kao i uplatnicu o plaćenoj pristojbi. Kada je izašao na mjesto događaja, pregledao je kamion, koji nije bio zapečaćen, što je veliki propust, niti prije niti poslije pregleda inspektora i carine. Inspektor je skidao gajbe s kamiona, uzimao jabuke, po važećim propisima vršio sječu i na temelju toga izdao certifikat. Vanjskotrgovinska komora je na temelju zahtjeva izvoznika potvrdila da je to proizvod bh. podrijetla i za to netko drugi treba odgovarati, a ne fitosanitarni inspektor. Inspektor je pregledao robu i on ne utvrđuje podrijetlo“, pojasnila je Garić. 

Ona je navela da u BiH nije sustavno riješen problem izvoza, posebice u fitosanitarnoj oblasti te da na granici moraju biti sve državne službe, pa tako i fitosanitarna inspekcija, koja mora biti u sastavu Uprave za zaštitu zdravlja bilja jer će na taj način sve procedure i propisi na svim graničnim prijelazima biti isti, što sada nije slučaj. 

Zaključci s jučerašnjeg sastanka su:

1. Zadužuju se inspekcijska tijela entiteta i Brčko distrikta BiH da dostave izvješća o provedenim kontrolama, a u vezi sa subjektima koji su umiješani u slučaj izvoza jabuka za Rusku Federaciju, a koja nisu u skladu s propisanim Protokolom za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. Rok za dostavu je do 24. 1. 2018. godine. Na temelju dostavljenih izvješća Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja načinit će notu prema Federalnoj službi za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije.

2. Zadužuje se Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja da u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Distriktom pripremi odluku kojom će se definirati uvjeti koje izvoznici moraju ispunjavati prilikom izvoza za Rusku Federaciju i prijedlog odluke dostavi Vijeću ministara BiH. Rok za donošenje ove odluke je 25. 1. 2018. godine.

3. Nadležna tijela entiteta i Distrikta obvezna su do donošenja odluke pridržavati se Zakona i Protokola.

4. Imenuje se radna skupina za održavanje bilateralnih pregovora s Federalnom službom za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije.

5. Zadužuje se Uprava da zajedno s nadležnim tijelima entiteta i Distrikta redefinira postojeći popis izvoznika voća i povrća za Rusku Federaciju.