Usvojena odluka za dodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje umirovljenika iz Brčkog

28.11.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na 26. redovitom zasjedanju Odluku o odobrenju Programa utroška sredstava za 2017. godinu za dodjelu dotacije Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruzi umirovljenika PIO/MIO Federacije BiH za financiranje troškova banjsko-klimatskog liječenja umirovljenika. Svakoj od spomenutih udruga dodijeljeno je po 50.000,00 KM.
2017-09-28-26_RSV-Nastavak

Odabir umirovljenika za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje prema usvojenom Programu vršit će mjesni odbori Udruge umirovljenika PIO/MIO Federacije BiH i Udruženja penzionera Republike Srpske, uz konačnu suglasnost predsjedništva udruga umirovljenika. Kumulativni kriteriji kojima će se voditi mjesni odbori udruga umirovljenika prilikom odabira umirovljenika koji će biti upućeni na banjsko-klimatsko liječenje su sljedeći:

- umirovljenik s dužinom statusa umirovljenika 15 i više godina

- umirovljenik s mirovinom do i s 400,00 KM

- članstvo u udruzi umirovljenika s plaćenom članarinom u maksimalnom iznosu

- da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišteno posredstvom udruge umirovljenika.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog zaključka o davanju potpore za pokretanje postupka potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Narodne Republike Kine i ministarstava nadležnih za oblasti kulture zemalja središnje i istočne Europe za uspostavu koordinacijskog centra za kulturnu suradnju Kina – ZSIE u Republici Makedoniji.

Usvojeno je Izvješće o radu Inspektorata za razdoblje od travnja do lipnja 2017. godine te primljena k znanju Informacija o stjecanju nekretnine označene kao parcela broj 4436/24, KO Brčko 4 – Privremeni registar.

Na prijedlog Direkcije za financije članovi Vlade su usvojili Pravilnik kojim se uređuje iznošenje strane gotovine, konvertibilnih maraka, vrijednosnih papira i svih drugih prenosivih instrumenata plaćanja u Brčko distriktu BiH u inozemstvo. Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobrenju Programa utroška sredstava za dodjelu dotacije Javnom poduzeću „Komunalno Brčko“ u svrhu održavanja arteških i subarteških bunara na području Brčko distrikta BiH u 2017. godini kao i Odluka o odobrenju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjelu za stručne i administrativne poslove – Pododjel za potporu mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana, treći dio.