Počela registracija za sudjelovanje u 1. Biznis forumu Brčko distrikta BiH

11.9.2017.Vlada Brčko distrikta BiH obavještava sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje žele sudjelovati u radu 1. Biznis foruma Brčko distrikta BiH da prijavu mogu izvršiti putem sljedećeg linka: http://econforbd.com/registracija/index.php

Biznis forum bit će održan od 8. do 10. studenog 2017. godine u pet panela, i to na sljedeće teme: lokalni i regionalni razvitak, gospodarstvo, poljoprivreda, promet i turizam te obrazovanje i mladi u Brčko distriktu BiH.

2017-09-11-Biznisforum_2017

Tema foruma je „Novi ciklus razvoja Brčko distrikta BiH“. Organizator je Vlada Brčko distrikta BiH, uz tehničku organizaciju Udruženja računovođa, forenzičara i revizora Brčko distrikta BiH, a osigurana je potpora i od strane Ekonomskog fakulteta u Brčkom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Biznis forum Brčko distrikta BiH bit će mjesto okupljanja i razmjene mišljenja između predstavnika vlasti, kreatora ekonomskih politika i potencijalnih ulagača. Biznis forum će se baviti svim relevantnim pitanjima koja su od značaja za stanje u Brčko distriktu BiH, počevši od makroekonomske politike, sektorske politike, poslovne klime te konkurentnosti bh. gospodarstva i kompanija.