Termini održavanja javne rasprave o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu

 2017-03-10-Prijedlog_budzeta_2017-Hr10.3.2017. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH donio je Odluku o održavanju javne rasprave o Prijedlogu proračuna Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
Javna rasprava održat će se u vremenskom razdoblju od 14. 3. 2017. godine do 18. 3. 2017. godine, u predviđenim terminima, kako slijedi:
  •  14. 3. 2017. godine (utorak), u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 sati. Javna rasprava održat će se s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Gospodarske komore, Sindikata i udruga građana;
  • 16. 3. 2017. godine (četvrtak), u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 sati. Javna rasprava održat će se s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Gospodarske komore, Sindikata i udruga građana;
  • 17. 3. 2017. godine (petak), u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 13 sati. Javna rasprava održat će se s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Gospodarske komore, Sindikata i udruga građana;
  • 18. 3. 2017. godine (subota), u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 14 sati. Javna rasprava održat će se s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Gospodarske komore, Sindikata i udruga građana.