Obavjesti za MZ i NVO

DokumentiDodano

Sortiranje : naslov | datum | popularnost [ uzlazno ]
Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavu komentara na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruzenjima i fondacijama Brcko distrikta
 U skladu sa clanom 8, clanom 11 i clanom 22, Odluke o konsultacijama u izradi propisa i drugih akata (Sluzbeni glasnik Brcko Distrikta BiH", br. 11/2017),  pozivamo zainteresovanu javnost za dostavu komentara na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruzenjima i fondacijama Brcko distrikta BiH.
Pisani komentari se mogu dostaviti na adresu: srdjan.kisic@bdcentral.net.
Poziv na dostavu komentara ostaje otvoren 30 dana od dana objave, odnosno do 10.05.2018. godine.

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA FINANCIRANJE PLANOVA I PROGRAMA RADA

ILI ZAHTJEVA MJESNIH ZAJEDNICA, UDRUGA GRAĐANA I FONDACIJA

BRČKO DISTRIKTA BiH

SPISAK MJESNIH ZAJEDNICA BRČKO DISTRIKTA BIH, PREDSJEDNIKA MZ I OSOBA OVLAŠTENIH  ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE MZ SA KONTAKT TELEFONIMA. (azurirano 5.2.2018.)
Lista Projekata NVO sa iznosima sredstava za sufinansiranje i finansiranje iz Budžeta Brčko distrikta BiH  koje je predložila Komisija, a odobrila Vlada Brčko distrikta BiH, po Javnom pozivu Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.
RADNA GRUPA ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O BUDZETSKOM FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUZENJA I FONDACIJA BRCKO DISTRIKTA BIH
Brcko, 13.09.2017.godine

U skladu sa Odlukom o procedurama izrade nacrta zakona i drugih propisa („Sl. Glasnik Brcko distrikta BiH“ broj: 39/7) Radna grupa za izradu Nacrta odluke o budzetskom finansiranju I sufinansiranju programa i projekata Udruzenja i fondacija Brcko distrikta BiH organizuje javnu raspravu o Nacrtu odluke o budzetskom finansiranju I sufinansiranju programa i projekata Udruzenja i fondacija Brcko distrikta BiH.
Javna rasprava ce se odrzati u cetvrtak, 21.09.2017.godine sa pocetkom u 10:30 sati u prostorijama Omladinskog centra Brcko distrikta BiH, Trg pravde 18.
Nacrt odluke mozete preuzeti na stranici Vlade Brcko distrikta BiH, gore ili u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG u zgradi Omladinskog centra Brcko distrikta BiH, Trg pravde 18.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi i uzmu aktivno ucešce u istoj.

Pozivamo sve zainteresovane da pisane komentara na dokument mogu dostaviti na adresu:  sead.usanovic@bdcentral.net do 01.09.2017.godine.
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>
Stranica 1 od 2
respa_hr
Natječaji
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjehr
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH
Obavjesti