Obavjesti iz Odjela za izbjeglice

DokumentiDodano

Sortiranje : naslov | datum | popularnost [ uzlazno ]
Poziv za prijedloge projekata u okviru Programa malih grantova Igmanske inicijative "CARE - doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih osoba pravima i mogucnostima za zapošljavanje"

Igmanska Inicijativa objavila je poziv za predloge projekata organizacija civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15. decembar. Više informacija na linku https://bit.ly/2NOfZOM

Nakon zavrsene procedure odabira korisnika projekta rekonstrukcije stambenog fonda (OPEC Fond za medunarodni razvoj - OFID) u Brcko distriktu BiH po raspisanom Javnom pozivu, Prvostepena Komisija je utvrdila da niti jedna prijava na Javni poziv ne ispunjava opste kriterije za utvrdivanje potencijalnih korisnika pomoci propisane clanom 22. Zakona 0 izbjeglicarna iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Sluzbeni glasnik", broj:23-99,21103 i 33/03). 

Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji za odabir korisnika projekta rekonstrukcije stambenog fonda (OPEC Fond za medunarodni razvoj - OFIO) u Brcko distriktu BiH, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke.

Na rang – listu može se uložiti prigovor Drugostepenoj komisiji putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste. Zadnji dan za podnošenje prigovora je 19.11.2018.godine.
Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba koje se žele integrirati na razini lokalne zajednice za 2018. godinu
Javni poziv je otvoren 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
Javni poziv za podnošenje prijava na realizaciji Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine

Javni poziv otvoren je 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
PRELIMINARNA LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA ZA POD-PROJEKAT DRZAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA (DPSZ-BIH4) U BRCKO DISTRIKTU BIH

LISTA JE OBJAVLJENA DANA 19. 06. 2018. GODINE, A ROK ZA PRIGOVOR JE 15 KALENDARSKIH DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Obavjest za sve podnositelje zahtjeva, žalbi i prigovora koji se odnose na elementarne nepogode – poplave i klizišta u skladu s Programom za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama u Brčko distriktu BiH u 2014. godini
Na rang-listu moze se uloziti prigovor Drugostepenoj komisiji putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste.
Zadnji dan za podnošenje prigovora je 20.12.2017.godine.
respa_hr
Natječaji
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjehr
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH
Obavjesti