Obavjesti iz Odjela za izbjeglice

DokumentiDodano

Sortiranje : naslov | datum | popularnost [ uzlazno ]
Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba koje se žele integrirati na razini lokalne zajednice za 2018. godinu
Javni poziv je otvoren 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
Javni poziv za podnošenje prijava na realizaciji Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine

Javni poziv otvoren je 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
PRELIMINARNA LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA ZA POD-PROJEKAT DRZAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA (DPSZ-BIH4) U BRCKO DISTRIKTU BIH

LISTA JE OBJAVLJENA DANA 19. 06. 2018. GODINE, A ROK ZA PRIGOVOR JE 15 KALENDARSKIH DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Obavjest za sve podnositelje zahtjeva, žalbi i prigovora koji se odnose na elementarne nepogode – poplave i klizišta u skladu s Programom za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama u Brčko distriktu BiH u 2014. godini
Na rang-listu moze se uloziti prigovor Drugostepenoj komisiji putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste.
Zadnji dan za podnošenje prigovora je 20.12.2017.godine.
respa_hr
Natječaji
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjehr
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH
Obavjesti