Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika

There are no translations available.

Djelokrug rada:

U okviru Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica i obnovu stambenih jedinica povratnika utvrđuju se dva odsjeka i to:

  1. Odsjek za rješavanje stambenih potreba ras.lica i socijalnih kategorija stanovništva
  2. Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica

A) Odsjek za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica i socijalnih kat.stanovništva

Vrši prijem zahtjeva, njihovu klasifikaciju i obradu, vrši automatsku obradu podataka, utvrđuje prava privremenih korisnika na korištenje alternativnog smještaja, stambeno zbrinjava socijalne kategorije stanovništva na prijedlog i po potrebi Centra za soc. rad,vodi prvostepeni upravni postupak zajedno sa Pododjeljenjem za -pravne, administrativne i zajedničke poslove, vrši provjere navoda po žalbama građana, učestvuje u izvršavanju pravosnažnih rješenja,vodi evidenciju o raseljenim licima i rješava statusna prava istih, te prikuplja podatke na terenu u cilju obnove stambenih jedinica.

B) Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica

Sačinjava dinamičke planove realizacije programa obnove stambenih jedinica,vrši izradu i kontrolu projektne dokumantaciju,vrši kontrolu isporučenog građevinskog materijala u skladu s dokumentacijom, uspostavlja i vrši stručni nadzor po svim zaključenim ugovorima, kao i kontrolu primjene tehničke dokumentacije i sve druge poslove nadzornog organa, analizira stanje pojedinih stambenih jedinica radi sagledavanja i utvrđivanja stepena oštećenosti, vrši pripremu tenderske dokumentacije, vrši kontrolu ugradnje građevinskog materijala i utroška novčanih sredstava za rekonstrukciju i sanaciju stambenih jedinica.