Zajednički poslovi obrazovanja

U Pododjelu za zajedničke poslove Odjela za obrazovanje vrše se sljedeći poslovi koji se odnose na:

 • Rješavanje pitanja ekonomsko-financijske prirode iz djelokruga rada Odjela,
 • Plansko-analitičke i operativne poslove za sve organizacijske dijelove Odjela,
 • Koordinaciju aktivnosti planiranja i realizacije operativnog i kapitalnog proračuna Odjela u suradnji s obrazovnim institucijama,
 • Provođenje javnih nabava roba, pružanja usluga i izvođenja radova za potrebe Odjela i obrazovnih institucija,
 • analizu revizije financijskog poslovanja Odjela i predlaganje mjera za otklanjanje nedostataka i implementiranje preporuka po revizorskim izvještajima,
 • Ostala pitanja ekonomsko-financijske prirode,
 • Koordinciju rada Pododjela sa voditeljima drugih pododjela u Odjelu za obrazovanje i s drugim odjelima i institucijama,
 • Obavljanje drugih poslove iz nadležnosti ovog pododjela određenih zakonima i drugim propisima.

Organizacijsku strukturu Pododjela čine:

 • Voditelj Pododjela za zajedničke poslove (049/216-110),
 • Stručni savjetnik za financije i javne nabave (049/216-110) i
 • Tehnički tajnik (049/214-503).

 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuihr
rezultatiintervjuahr