Sa sjednica Vlade

Održana 72. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

19.10.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH kontinuirano raspravlja na nekoliko sjednica o donošenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2011. godinu i zaključak je da će i nastaviti sve do usvajanja ovog strateški važnog dokumenta. Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić je rekao da je ovu finansijsku ustanovu posjetila delegacija Evropske unije i razmatrala strategiju donošenja budžeta. Oni su prigovorili na velika izdvajanja u oblasti zdravstva, odnosno za socijalna davanja i konstatovali da se tako stvaraju pretpostavke za sivu ekonomiju. Lučić je apelovao da se budžet donese na vrijeme, da se ne bi moralo pristupiti usvajanju odluke o privremenom finansiranju. Gradonačelnik Dragan Pajić je pozvao šefove odjeljenja, pogotovo one koji imaju kapitelne budžete, da što prije završe svoje prijedloge uzimajući u obzir dogovorene politike za izradu ovog dokumenta i da pripreme izmjene zakonskih rješenja u oblastima u kojima je to neophodno da bi budžet za 2011. godinu bio kompatibilan sa važećim zakonskim propisima Brčko distrikta BiH.

2010-10-19-72SjednicaVladeBrckoDistriktaBiH

Opširnije...

 

Održana 71. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

12.10.2010. - Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na 71. redovnoj sjednici razmatrali Prijedlog budžeta za 2011. godinu i donijeli zaključak da šefovi odjeljenja rade na koordinaciji predviđenih politika za donošenje budžeta na osnovu preporuka koje su donesene na posljednjem sastanku Koordinacionog tijela. U tom smislu kapitalni budžet treba kreirati prema primarnim potrebama mjesnih zajednica i prema globalnim potrebama za kapitalnim investicijama u svrhu ravnomjernog razvoja Brčko distrikta BiH. Rečeno je da se mora detaljnije sagledati stanje u kapitalnom budžetu za 2007. godinu da bi se što prije realizovala ta preostala sredstva.

2010-10-1271SjednicaVladeBrckoDistriktaBiH

Opširnije...

 

Održana 70. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

28.9.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH je na 70. redovnoj sjednici donijela Odluku o odobravanju Nacrta zakona o pčelarstvu Brčko distrikta BiH. Ovim zakonom propisuje se način držanja i uzgoj pčela, zdravstvena zaštita pčela, stavljanje u promet pčelinjih proizvoda, uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet pčelinjih zajednica, matica i matičnjaka i druga pitanja u vezi s pčelarstvom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
2010-09-27-70SjednicaVladeBrckoDistriktaBiH

Opširnije...

 
Još članaka...