Sa sjednica Vlade

Održana 52.redovna sjednica vlade Brčko distrikta BiH

2010-05-25-52RedovnaSjednica

25.5.2010. godine. Vlada Brčko distrikta BiH je na 52. redovnoj sjednici prihvatila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Brčko distrikta BiH. Odjeljenje za javne poslove je u saradnji sa Inspektoratom na osnovu promjena u praksi koje su uzrokovali novi propisi vezani za vozila kupljena na lizing, kao i izmjene kod obavljanja tehničkih pregleda vozila kod registracije prilagodilo tekst ovog zakona. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zapošljavanju stranaca je odobren, a izmjena je tehničkog karaktera i odnosi se na usklađivanje ovog sa entitetskim zakonskim rješenjima iz ove oblasti.

Opširnije...

 

Održana 23. vanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2010-05-19-23sjednica19.5.2010. godine. O Amandmanu Kluba poslanika SDS-DNS-PDP-SRS na Zakon o Poreznoj upravi koji se odnosi na platni razred direktora Porezne uprave Vlada Brčko distrikta na 23. vanrednoj sjednici nije zauzela stav smatrajući da po pitanju platnih razreda rukovodećih službenika, ne samo u Direkciji za finansije, zbog kompleksnosti ovog pitanja, treba donijeti jedinstveno i cjelovito rješenje.

Opširnije...

 

Održana 51. Redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2010-05-18-51RedovnaSjednica18.5.2010. godine. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na 51. redovnoj sjednici jednoglasno podržali Nacrt zakona o porezu na dohodak. Ovo zakonsko rješenje donosi određene izmjene vezane za oporezivanje dohotka u odnosu na raniji način, a koje su u korist Brčko distrikta. Prema ovom zakonu oporezuju se dohoci koje poreski obveznik ostvari od nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala i učešća u nagradnim igrama. Porezni obveznik je dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu.

Opširnije...

 
Još članaka...