Sa sjednica Vlade

Održana 61. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2010-07-2761SjednicaVlade

27.7.2010. godine. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na 61. redovnoj sjednici upoznati sa Uputstvom gradonačelnika o radu protokola Vlade Brčko distrikta BiH. Ovim dokumentom se reguliše obavljanje stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova protokola za potrebe gradonačelnika, dogradonačelnika, glavnog koordinatora Vlade i šefova odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH. Cilj ovog uputstva jeste da informacije vezane za dogovorene službene posjete u Brčko distriktu BiH i službene posjete zvaničnika Brčko distrikta BiH drugim sredinama učine dostupnim protokolu Vlade Brčko distrikta da bi protokolarne aktivnosti bile provedene na efikasan i adekvatan način.

Opširnije...

 

Održana 60. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2010-07-2060SjednicaVlade

20.7.2010. godine. Vlada Brčko distrikta BiH je na 60. redovnoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju programa utroška sredstava za dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju demobilisanih boraca i članova porodica umrlog demobilisanog borca u Brčko distriktu. Svrha ovog programa je stambeno zbrinjavanje u smislu sanacije, završetka gradnje ili nadogradnje stambenog objekta ili započinjanja nove gradnje stambenog objekta na području Brčko distrikta BiH u maksimalnom novčanom iznosu do 10.000 KM po jednom podnosiocu zahtjeva. Sredstava za ovu namjenu obezbijeđena su u iznosu od 300.000 KM, a dodjeljuje se proporcionalno u iznosu od po 100.000 KM na korisnike prava iz tri konstitutivna naroda.

Opširnije...

 

Održana 59. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH - ukinuto vanredno stanje uvedeno zbog poplava

2010-07-13SjednicaVlade

13.7.2010. godine. Vlada Brčko distrikta je na 59. redovnoj sjednici odobrila Nacrt zakona o javnom okupljanju. Ovaj nacrt zakona detaljno prezicira obaveze organizatora javnih skupova, mjesta na kojima se ne može organizovati javno okupljanje, kao i sankcije za prekršaje koje su određene kaznama od 3 do 15 hiljada KM.

Opširnije...

 
Još članaka...