Sa sjednica Vlade

Održana 88. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

22.3.2011. Vlada Brčko distrikta BiH je na 88. redovnoj sjednici usvojila Odluke o uvrštavanju na listu projekata javno-privatnog partnerstva projekte „Plaža“ Brčko distrikt BiH i Gradnju i finansiranje objekta Policije u Brčko distriktu BiH.

2011-02-22-88_Sjednica_vlade

Opširnije...

 

Održana 87. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

15.2.2011. Odluku o utvrđivanju cijene školskog sata u slučaju zamjene odsutnog odgajatelja i stručnog saradnika podržali su članovi Vlade Brčko distrikta BiH na 87. redovnoj sjednici. Ovim propisom se reguliše cijena školskog sata u slučaju zamjene odsutnog odgajatelja i stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi Brčko distrikta BiH. Zamjena odsutnog odgajatelja i stručnog saradnika vršit će se na zahtjev direktora predškolske ustanove ukoliko šef Odjeljenja za obrazovanje utvrdi takvu opravdanost. Obračun cijene jednog školskog sata se vrši tako da se osnovna plata množi sa 0,81 i dijeli sa 80. Uvećanje osnovne plate se vrši na taj način što se broj održanih sati množi sa cijenom sata.
2011-02-15-87_Sjednica_vlade

Opširnije...

 

Održana 32. vanredna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

9.2.2011. Vlada Brčko distrikta BiH je na 32. vanrednoj sjednici odobrila Nacrt odluke o davanju saglasnosti za zaključenje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine o OPEC Fonda za međunarodni razvoj – projekat stambene obnove. Uz ovu odluku Vlada je usvojila i zaključak kojim se zadužuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH da obavi razgovore sa predstavnicima oba entiteta o korištenju sredstava OPEC Fonda i projektnom ugovoru, odnosno da se omogući svim građanima Brčko distrikta BiH da budu u ravnopravnom položaju pri dodjeljivanju sredstava iz ovog fonda za obnovu stambenih jedinica.
2011-02-09-32_Vanredna_sjednica
 
Još članaka...