Sa sjednica Vlade

Održana 75. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

10.11.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH je i na 75. redovnoj sjednici razmatrala Prijedlog budžeta za narednu godinu i zaključeno je da se sva odjeljenja i institucije distrikta pridržavaju zadatih politika za izradu ovog strateškog dokumenta, odnosno da se ostvare određene uštede na pojedinim stavkama, te da ne bude zahtjeva za povećanje pojedničanih budžeta po odjeljenjima i institucijama. Naloženo je da do petka bude konačno gotov nacrt budžeta.

Razmatran je i Prijedlog rebalansa budžeta Brčko distrikta BiH za 2010. godinu.

2010-11-10-75SjednicaVladeBrcko

Opširnije...

 

Održana 74. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

4.11.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH je donijela zaključak da do ponedeljka, 8. novembra Prijedlog budžeta za fiskalnu 2011. godinu bude uravnotežen i analitički uređen da bi ovaj strateški dokument bio spreman za sljedeću sjednicu Koordinacionog tijela nakon čega bi blagovremeno bila pripremljena knjiga budžeta za razmatranje i usvajanje na Skupštini Brčko distrikta u zakonom predviđenom roku.

2010-11-04-74RedovnaSjednicaVladeBrckodistriktaBiH

Opširnije...

 

Održana 73. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

26.10.2010. - Vlada Brčko distrikta BiH je na 73. redovnoj sjednici, kao i na nekoliko ranijih, raspravljala o kreiranju budžeta za 2011. godinu. Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić je predložio da se 5 miliona KM dobijenih od putarina uvrste u kapitalni budžet za izgradnju obilaznice, jer se ova sredstva ne mogu koristiti u druge svrhe. On je istakao da od sredstva izdvojenih u kapitalnim budžetima za prethodne tri i tekuću godinu nije potrošeno oko 61 milion KM, što će biti većinski realizovano u narednoj godini. Planirano je da se obezbijede sredstva za oblast zdravstva samo za prvu polovinu godine, a od 1. jula 2011. godine da se formira javna zdrvstvena ustanova i odvoji od Vlade distrikta.

2010-10-26-73SjednicaVladeBrckoDistriktaBiH

Opširnije...

 
Još članaka...