Sa sjednica Vlade

Održana 41. redovna sjednica Vlade

4.7.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 41. redovnom zasjedanju Nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon bit će upućen u dalju skupštinsku proceduru.

dijana_glisic1

 

Opširnije...

 

Vlada održala nastavak 40. redovne sjednice

29.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 40. redovne sjednice nakon razmatranja Informacije o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekat) usvojila je zaključak kojim se kaže da Vlada trenutno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre te da se u  zahtjevu Razvojnoj banci Vijeća Evrope zatraži produžetak roka realizacije kredita do kraja jula, a ukoliko dotad ne bude donesena drugačija odluka, da se sredstva preraspodjele entitetima. 
2018-06-29-Nastavak_40_RSV

Opširnije...

 

Vlada usvojila odluku za raspodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje penzionera

27.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na 40. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime granta Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH i Udruženju penzionera Republike Srpske za banjsko-klimatsko liječenje penzionera, kao i Program utroška sredstava za spomenute grantove. Za svako udruženje izdvojeno je po 50.000 KM.
2018-06-27-40_RSV

Opširnije...

 
Još članaka...