Sa sjednica Vlade

Vlada započela proceduru usvajanja amandmana na Prijedlog budžeta za 2017. godinu

15.6.2017. Na 13. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno je oko 1.400 amandmana gradonačelnika i skupštinske Komisije za budžet na Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
2017-06-15-13_vanredna_sjednica_Vlade-1

Opširnije...

 

Vlada usvojila odluke o stečajnom postupku „Novi Bimeks“ i Akcionom planu za rješavanje problema Roma

14.6.2017. U nastavku 15. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka koji je uslovnog karaktera, u vezi s Memorandumom o međusobnoj saradnji koji zaključuju institucije nadležne za granične kontrole i procedure, a s ciljem olakšavanja trgovine i povećanja efikasnosti graničnih procedura. Memorandum je dostavljen Vladi Brčko distrikta BiH na izjašnjavanje od strane Ministarstva vanjske trgovine BiH, i počet će se primjenjivati ukoliko ga odobre dvije trećine strana potpisnica. 2017-06-14-15_i_16_RSV-1

Opširnije...

 

Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika za postupak fiskalizacije

7.6.2017. Na 15. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za tri pravilnika koja je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH, koji je usvojen prošle godine, a koji podrazumijeva uvođenje fiskalnih kasa na području Brčko distrikta BiH do 1. 1. 2018. godine.

15 redovna sjednica

Opširnije...

 
Još članaka...