Korisnicima socijalno-programskih mjera odobrena jednokratna pomoć i subvencije za komunalne usluge

16.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 50. redovnoj sjednici Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za jednokratnu novčanu pomoć penzionerima s mjestom prebivališta u Brčkom za 2018. godinu.  Usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava kao i Program utroška sredstava subvencija za komunalne usluge korisnicima socijalno-programskih mjera za 2018. godinu.

2018-10-16-Nastavak_50_RSV

 

Nataša Stevanović, šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, rekla je da je jedan od kriterija za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima visine penzije.

„Penzioneri s penzijom do 349,99 KM imat će pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 150 KM, zatim penzioneri sa visinom penzije od 350 KM do 451,99 KM uživati će pravo u iznosu od 100 KM i penzioneri sa visinom penzije od 452 KM do 884,42 KM dobit će 50 KM. Da bi neko dobio ovu jednokratnu novčanu pomoć morao je u periodu od 3. maja do 31. augusta 2018. godine izvršiti evidenciju ili reevidenciju u našem Pododjeljenju“, istakla je Stevanovićeva.

Ona je dodala da će oko 10.600 penzionera dobiti novac koji će leći na njihov bankovni račun do kraja ovog mjeseca. Ukupna sredstva za ovu namjenu su 1.370.000 KM.

Kada je riječ o subvencijama za komunalne usluge na sjednici Vlade je usvojena odluka kojom se žele subvencionirati sve komunalne usluge, a ne samo električna energija kao što je to bilo u prethodnom periodu. Prema odluci, korisnici neće dobijati direktno gotovinska sredstva nego će se njihove subvencije prenositi JP „Komunalno Brčko“.

„Pomoć će dobiti penzioneri koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć i kojima iznos penzija ne prelazi 450 KM, zatim nezaposlena lica evidentirana do 1. septembra 2018. godine na Zavodu za zapošljavanje i to žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, zatim korisnici stalne osnovne novčane pomoći s pravom na korištenje za septembar mjesec 2018. godine i djeca bez roditeljskog staranja i punoljetna lica smještena u hraniteljske porodice koje su također evidentirane u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, zatim porodice djece ometene u psihofizičkom razvoju koje su evidentirane do 1. septembra 2018. godine, ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidsku zaštitu kojima lična invalidnina ne prelazi iznos od 350 KM, te slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć drugog lica koji istovremenu nisu korisnici niti penzije niti stalne osnovne novčane pomoći, a evidentirani na Zavodu za zapošljavanje“, pojasnila je Nataša Stevanović.

Ona je istakla da će evidencione liste biti istaknute na tri mjesta.

„Lista u vezi s ratnim vojnim invalidima i mirnodopskim invalidima će biti istaknuta u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, lista nezaposlenih lica koji su evidentirani do 1. 9. 2018. godine bit će istaknuta na Zavodu za zapošljavanje i penzioneri, korisnici stalne osnovne novčane pomoći, djeca ometena u psihofizičkom razvoju, slijepa lica, korisnici dodatka za njegu i pomoć drugog lica biti će na oglasnoj ploči ili punktu Pododjeljenja za socijalnu zaštitu. Ukupna sredstva dijelimo s ukupnim brojem samih korisnika, a ukupni iznos je 830.000 KM“, dodala je Stevanovićeva.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i:

Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava kapitalnih grantova u 2018. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja – drugi dio; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju radne grupe za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena Komisiji za utvrđivanje iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina; Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Interresornu radnu grupu za interoperabilnost BiH; Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana timova za implementaciju projekata; Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika tima za implementaciju državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog programa; Prijedlog odluke o imenovanju člana predstavnika Brčko distrikta BiH u Upravni odbor projekta i koordinacijsko vijeće za realizovanje projekta „Strategija za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji“; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenja za obrazovanje za angažovanje šest izvršilaca po osnovu ugovora o posebnim poslovima; odobrene Smjernice za izradu teksta pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog o postupku registracije proizvođača odnosno predstavnika fiskalnih sistema; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju tima za realizaciju projekta „Međusobno povezivanje i upravljanje rizicima od katastrofa u BiH“ i Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za august 2018. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 55. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o uspostavljanju Registra izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju.