Završena 44. redovna sjednica i održana 54. vanredna sjednica

8.8.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 44. redovne sjednice razmatrala je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za juni 2018. godine.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, kazao je da su ostvareni prihodi u junu mjesecu ove godine 18.433.178 KM, dok su rashodi 13.884.896 KM.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-3

„Osnovni rashodi bruto plata su za taj mjesec 5.398.686 KM, ugovorne usluge 1.281.343 KM, grantovi pojedincima 1.574.407 KM, subvencije preduzećima 1.458.618 KM i kapitalni budžet 961.710 KM“, kazao je Lučić.

Vlada Distrikta danas je usvojila i Prijedlog zaključka kojim se daje zvanični stav o prihvatanju do sada neprihvaćenih odredbi Evropske socijalne povelje.

Senka Petković, šefica Službe psihosocijalne zaštite u Pododeljenju za socijalnu zaštitu, kazala je da je Brčko distrikt BiH ovim usvajanjem prihvatio četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu zaštitu.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-2

„Brčko distrikt BiH je prihvatio do sada četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu zaštitu s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na socijalnu zaštitu zemlje potpisnice koja preuzima tu obavezu, zatim pravo na socijalnu zaštitu i medicinsku pomoć zemlje potpisnice i pravo na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja“, kazala je Petković dodajući da se današnji usvojeni Prijedlog zaključka odnosi i na strane državljane.

Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, kao i Akcioni plan na osnovu Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine, po preporukama Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

Vlada Distrikta na današnjoj sjednici prihvatila je Izvještaj JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH o utrošku sredstava po osnovu subvencija za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je primila k znanju Informaciju o sticanju nekretnine označene kao parcela broj 1910/2 KO Krepšić.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je nakon završetka 44. redovne sjednice održala i 54. vanrednu sjednicu na kojoj su usvojili Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 35-000091/17 od 29. 6. 2018. godine, kao i Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-000192/18 od 27. 6. 2018. godine.

Na vanrednoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu donacija.