Razvojno-garantni fond prošle godine odobrio 21 kreditnu garanciju

18.4.2018. Članovi brčanske Vlade u nastavku 34. sjednice primili su k znanju izvještaj o radu  Razvojno-garantnog fonda Distrikta za 2017. godinu.

2018-04-18-34_RSV-Nastavak2

Direktor ove ustanove Slaviša Mitrović istakao je da je u toj godini odobrena 21 kreditna garancija za mala i srednja preduzeća i male preduzetnike u iznosu od oko 426.000 konvertibilnih maraka, na osnovu kojih su poslovne banke plasirale sredstva od oko 850.000 konvertibilnih maraka.

Prema njegovim riječima, Vlada Brčko distrikta BiH za realizaciju Programa subvencioniranja za period 2014–2016. godine izdvojila je sredstva u iznosu od milion i osamsto hiljada konvertibilnih maraka.

„Nakon analize 135 zahtjeva konstatovano je da je uplaćena kamata u ukupnom iznosu od oko 633.000 konvertibilnih maraka, dok su za realizaciju programa dijela kamata za 2016. godinu, koja je u toku, preostala sredstva u iznosu od oko 1.166.000 konvertibilnih maraka“, dodao je Mitrović.

On je pojasnio da ova sredstva nisu utrošena iz razloga što je Vlada Distrikta Razvojno-garantnom fondu prebacila sredstva u novembru prošle godine za 2016. godinu.

„Javni poziv smo raspisali 2017. godine u decembru, koji je trajao do kraja januara ove godine. Prijavljenih je bilo 393, od kojih je u toku realizacija 388 zahtjeva. Ljudi su zadovoljni sredstvima koja je Vlada odvojila jer im to omogućava da mogu planirati određena sredstva u toku godine. Pogotovo firme koje se bave proizvodnjom. Njih ima nekoliko kojima je povrat kamata preko 20.000 konvertibilnih maraka. A ima mnogo firmi koje su mala i srednja preduzeća, kojima pet do deset hiljada konvertibilnih maraka povrata kamate znači puno. Ta sredstva mogu usmjeriti u druge stvari koje su im potrebne“, dodao je.

Također je rekao da je Razvojno-garantni fond nekada i garancija sa 50 posto za dobijanje potrebnog kredita firmama koje su u Vladinom programu samozapošljavanja jer im ta sredstva nisu dovoljna da realizuju ono što hoće.

Preostale tačke dnevnog reda prvog nastavka 34. redovne sjednice brčanske Vlade su povučene, odnosno skinute i prebačene u dnevni red 35. redovne sjednice koja je započeta odmah nakon završetka 34. sjednice.

Međutim, 35. redovna sjednica je prekinuta prilikom usaglašavanja amandmana Odjeljenja za obrazovanje na Zakon o visokom obrazovanju. Njen nastavak zakazan je za 19. april 2018. godine.