32. sjednica: Vlada uvela novine u proceduri usvajanja zakona

19.3.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 32. redovne sjednice Prijedlog odluke o postupku i metodologiji procjene uticaja prilikom izrade propisa.

2018-03-19-Nastavak_32_RSV-Adnan_Pasalic

 

Adnan Pašalić, šef Zakonodavnog ureda u Uredu gradonačelnika istakao je da je riječ o novini u proceduri usvajanja zakona u Brčkom, koja bi trebalo da poboljša kvalitet nacrta zakona i to u smislu da se prije usvajanja zakona izvrši odgovarajuća procjena o tome na koji način ti propisi utiču na određene oblasti života. „Ovom odlukom je precizirano da se radi o procjeni uticaja propisa u oblasti ekonomskog razvoja posebno na mala i srednja preduzeća, uticaja propisa na okoliš, na socijalnu politiku, finansije itd. Sve ono što bude Vlada upućivala u Skupštinu proći će novu proceduru koja je danas usvojena, a koja u Evropskoj uniji već odavno funkcioniše, kao i na državnom i entitetskim nivoima vlasti u BiH“, pojasnio je Pašalić. On je dodao da će nakon određenih priprema i obuka spomenuta procedura početi da se primjenjuje u roku od 90 dana.

Na prijedlog Odjeljenja za javne poslove članovi Vlade usvojili su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o uslovima i načinu vršenja taksi prevoza. Kako je predlagač istakao na sjednici Vlade, trenutno važeći pravilnik je na snazi od 2008. godine, a u toku primjene uočen je niz nedostataka koje je potrebno definisati u novom pravilniku. Smjernice koje su usvojene na današnjoj sjednici odnose se na sljedeće: propisati dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje ili obnavljanje licenci za taksi prevoz; definisati listu čekanja za izdavanje licence za taksi prevoz kao i uslove za brisanje s liste čekanja; propisati rok važenja licence za taksi prevoz i licence za vozilo u zavisnosti od starosti vozila; propisati način vršenja taksi prevoza koji obuhvata putnike u taksi prevozu, prtljag, slučajeve odbijanja prevoza, način upotrebe taksimetra, utvrđivanje cijene taksi prevoza i plaćanje; definisati taksi stajališta u Brčko distrikta BiH, obilježavanje i način korištenja; propisati slučajeve kada nastupa prestanak obavljanja taksi prevoza i nadzor nad primjenom pravilnika.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je smjernice za izradu niza pravilnika na prijedlog Komisije za papire od vrijednosti i to: nacrta pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima; nacrta pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje investicionim fondovima može prenijeti na treće lice ili na drugo društvo za upravljanje investicionim fondovima; nacrta pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda; nacrta pravilnika o uslovima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda; nacrta pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društva za upravljanje investicionim fondovima i banke depozitara; nacrta pravilnika o adekvatnosti osnovnog kapitala društva za upravljanje investicionim fondovima; nacrta pravilnika o izdavanju dozvole za poslovanje i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima; nacrta pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda.

2018-03-19-Nastavak_32_RSV

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika za člana Radne grupe za izradu sveobuhvatne analize i eventualnog prijedloga izmjena Zakona o akcizama BiH te dala saglasnost na Prijedlog zaključka na odluku o vrsti i visini naknade članu Komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad lica koja traže socijalnu zaštitu i dva člana Komisije za kategorizaciju psihofizički ometene djece i omladine u razvoju.

Članovi Vlade dali su pozitivno mišljenje na tekst Zakona o elektronskim komunikacijama te primili k znanju Izvještaj o radu Inspektorata Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.

Primljena je k znanju Informacija o sticanju, bez naknade, nekretnine u Mjesnoj zajednici Bijela. Vlada je primila k znanju Informaciju o zahtjevu za subvencioniranje dijela troškova nabavke električne energije za drugo polugodište 2017. godine, upućenom od strane JP „Komunalno Brčko“ i donijela zaključak da se spomenuti zahtjev proslijedi Skupštini Brčko distrikta BiH s obzirom da Vlada nema ingerencije za odlučivanje po dostavljenom zahtjevu.