Održan nastavak 28. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

4.12.2017. Vlada Brčko distrikta BiH u nastavku 28. redovne sjednice usvojila je Prijedlog zaključka u vezi s izradom Nacrta strategije zapošljavanja u BiH za period 2017–2020. godina. Usvojen je i Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2017. godinu, kao i Prijedlog zaključka u vezi s inicijativom za osnivanje međunarodnih instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope s misijom „Nauka za mir“.
2017-11-23-Nastavak_28_RSV

Razmatrajući Informaciju o realizaciji izgradnje petnaest individualnih stambenih objekata u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Brčko distriktu BiH Vlada je dala saglasnost za 11 korisnika za koje su pribavljeni lokacijski uslovi za započetu izgradnju individualnih stambenih objekata.

Vlada je primila k znanju i Informaciju u vezi s preporukom ombudsmana za ljudska prava u vezi sa žalbom jednog lica a vezano za realizaciju Projekta stambenog zbrinjavanja Roma i usvojila zaključak da nadležna odjeljenja pokušaju iznaći način za rješenje problema.

Vlada Brčko distrikta BiH je usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za septembar mjesec, nakon uvedene prakse mjesečnog izvještavanja Vlade o realizaciji budžeta.

Diskusija koju su vodili članovi Vlade ticala se loše realizacije kapitalnog budžeta, koja traje već duži niz godina. Članovi Vlade su dogovorili da, nakon izvještaja nedavno formiranog koordinacionog tijela koje bi prema Vladi trebalo da izađe s presjekom stanja i evidencijom problema u realizaciji kapitalnih projekata kao i devetomjesečnog izvještaja o realizaciji kapitalnog budžeta po odjeljenjima, održe tematsku sjednicu gdje će predložiti mjere i prijedloge kako bi realizacija kapitalnog budžeta bila efikasnija.