Održan nastavak 23. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

30.8.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2017. godinu, a koja se dodjeljuje licima raseljenim u periodu od 1991. do 1995. godine. Sredstva za dodjelu granta za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica osigurana su u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2017. godinu u iznosu od 350.000 KM. Maksimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom korisniku iznosi do 25.000 KM.
2017-08-30-Nastavak_23_RSV

Nakon diskusije o Informaciji o prijedlogu konačnog spiska korisnika Programa za otklanjanje i ublažavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama, koje je sačinila drugostepena komisija, a na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je zaključak kojim se nije pozitivno izjasnila u vezi sa pomenutim zahtjevima. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava sa pozicije grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama za 2017. godinu, po javnom pozivu, u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu kao i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u ovom odjeljenju – IV dio.