Održana 20. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

2.8.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na današnjoj 20. redovnoj sjednici Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.
2017-08-02-20_RSV

Usvojene su i dopune Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu. Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za dodjelu grantova gradonačelnika Brčko distrikta BiH, kao i Prijedlog Odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine u Kabinetu gradonačelnika – III. dio.

Vlada je dala saglasnost za angažovanje četiri izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, kao i četiri izvršioca u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za učešće u radu komisije – za predsjednika stručne komisije, za rad van radnog vremena.

Usvojen je i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za učešće u radu članu Komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad s osobama koje traže socijalnu zaštitu na području Brčko distrikta BiH, za rad van radnog vremena, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za učešće u radu članu Komisije za kategorizaciju psihofizički ometene djece i omladine u razvoju, za rad van radnog vremena.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana na prevazilaženju nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2016. godinu, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana na osnovu Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja Ureda gradonačelnika za 2016. godinu, po preporukama Ureda za reviziju javne uprave i institucija.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o izvršenju budžeta za juni 2017. godine.