Usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

26.7.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 19. redovnom zasjedanju Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje podrazumijevaju sljedeće:
2017-07-26-19_RSV
 1. urediti sistem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti;
 2. utvrditi zarazne bolesti i stanja koja se obavezno prijavljuju;
 3. propisati mjere koje se obavezno provode radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
 4. utvrditi nadležne organe za donošenje mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 5. propisati obaveze zdravstvenih ustanova, pravnih lica, preduzetnika i pojedinaca u preduzimanju mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 6. regulisati druga pitanja od značaja za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u predškolskoj ustanovi Brčko distrikta BiH. Spomenute smjernice podrazumijevaju:

 1. propisati predmet Pravilnika i definisati pojmove;
 2. propisati svrhu i trajanje pripravničkog staža;
 3. propisati koje osobe polažu stručni ispit;
 4. propisati uslove za polaganje stručnog ispita;
 5. propisati koja se dokumentacija podnosi uz prijavu za polaganje stručnog ispita;
 6. propisati sastav Komisije za polaganje stručnog ispita;
 7. propisati način polaganja praktičnog dijela i usmenog dijela stručnog ispita;
 8. propisati izgled obrazaca koji su sastavni dio Pravilnika.

Na 19. redovnoj sjednici usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti Direkciji za finansije da može vršiti plaćanje pravosnažnih sudskih presuda, nagodbi i rješenja.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o utvrđivanju načina i postupka procjene i nadoknade štete nastale prilikom izvođenja radova u okviru projekta Hitnog oporavka od poplava, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju radnih mjesta od posebnog značaja u Odjeljenju za javnu sigurnost.

Usvojen je i Akcioni plan za prevazilaženje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za obrazovanje za 2016. godinu, kao i Informacija o sticanju nekretnine označene kao parcela broj 4436/24, k.o. Brčko 4 te Informacija o statusu zamjenskih stanova vezano za pojedinačni slučaj.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje sedam izvršilaca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.