Vlada usvojila odluke o stečajnom postupku „Novi Bimeks“ i Akcionom planu za rješavanje problema Roma

14.6.2017. U nastavku 15. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka koji je uslovnog karaktera, u vezi s Memorandumom o međusobnoj saradnji koji zaključuju institucije nadležne za granične kontrole i procedure, a s ciljem olakšavanja trgovine i povećanja efikasnosti graničnih procedura. Memorandum je dostavljen Vladi Brčko distrikta BiH na izjašnjavanje od strane Ministarstva vanjske trgovine BiH, i počet će se primjenjivati ukoliko ga odobre dvije trećine strana potpisnica. 2017-06-14-15_i_16_RSV-1

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, istakao je da se Vlada, ne ulazeći u suštinu samog memoranduma, iz principijelnih razloga, ne želeći da bude jezičak na vagi, u smislu prihvatanja ili neprihvatanja stupanja na snagu memoranduma između entiteta, uslovno izjasnila.

2017-06-14-15_i_16_RSV-2

„Mi bismo davanjem saglasnosti na izmjene memoranduma omogućili njegovu primjenu na samo jednom dijelu teritorije, budući da Republika Srpska nije dala saglasnost. Ovo je principijelno određenje Vlade koja u sličnim situacijama ne treba da zauzima izričite stavove, nego da bude konstruktivna i neko ko će podstaći dogovor i saradnju entiteta, a ne uticati na to da se razlike u stavovima produbljuju“, zaključio je gradonačelnik Milić.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog Odluke o usvajanju Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, a primljena je k znanju Informacija u vezi s djelimičnim poništenjem javnog konkursa za poziciju u Odjeljenju za obrazovanje, koja se prosljeđuje u daljnju skupštinsku proceduru. 

Na 16. redovnoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti da se za nastavak vođenja stečajnog postupka DD „Novi Bimeks“, Preduzeće za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda, izvrši uplata iznosa od 47.000 KM. 

Gradonačelnik Siniša Milić istakao je da je izmjenom odluke traženo i razrješenje i zamjena stečajnog upravnika budući da su postojale informacije da on svoj posao ne radi na način koji je u funkciji efikasnog okončanja stečajnog postupka.

„Na današnjoj sjednici članovi Vlade tražili su informaciju od Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH o toku stečajnog postupka i strukturi troškova koji su nastali, uzimajući u obzir da oni koji su učesnici u postupku imaju enormne naknade i čini se da im nije u interesu da se stečajni postupak okonča, za razliku od Vlade koja ima svoje konkretne imovinske interese u tom postupku“, naglasio je gradonačelnik Milić.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017–2020.

2017-06-14-15_i_16_RSV-3

Jelena Nikić-Damjanović, šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, istakla je da je usvojeni akcioni plan dostavljen Vladi na razmatranje od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te da slijede pojačane aktivnosti na izradi akcionog plana za rješavanje problema Roma u Brčkom, kao i realizacija sredstva koja su preostala iz prethodnih godina, a odnose se na stambeno zbrinjavanje Roma, u ukupnom iznosu od oko 500.000 KM. „Po usvajanju budžeta uslijedit će javni pozivi kako bi se ova sredstva i realizovala“, istakla je Nikić-Damjanović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog Odluke o prihvatanju Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave.