Održan nastavak 13. redovne sjednice Vlade Brčkko distrikta BiH

10.5.2017. Na prijedlog Direkcije za finansije Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 13. redovnoj sjednici Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu te Smjernice za izradu nacrta uputstva o načinu izvršenja sudskih presuda i drugih izvršnih odluka.

2017-05-10-Nastavak_13_RSV

Usvojena je i Strategija komunikacije Vlade Brčko distrikta BiH za period 2017–2020. godina. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Odluke o odobravanju projekta o uspostavljanju poslovanja na jednom mjestu kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma između Vlade Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija u Brčko distriktu BiH.

Na 13. redovnoj sjednici usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za rad u organima javne uprave te Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem izmijenjenog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o grobovima žrtava rata.

Odobrena je Informacija o prijedlogu mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH koja će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru te usvojena Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Interresorne radne grupe za pripremu Izvještaja o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije u BiH koju je predložilo Odjeljenje za obrazovanje.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za članove Implementacionog tima projekta „Nadogradnja i uspostavljanje sistema e-sjednica Vlade“ te Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Vlade u projektu „Karte opasnosti i karte rizika od poplava u BiH“.

Trinaesta redovna sjednica Vlade bit će nastavljena sutra, 11. 5. 2017. godine u 8.00 sati.