Vlada usvojila Smjernice za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

3.5.2017. Vlada Brčko distrikta BiH okončala je danas 12. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH.

2017-05-03-13_sjednica_Vlade

Usvojenim smjernicama će se promijeniti definicija akreditacije, propisati na osnovu čega se akreditira visokoškolska ustanova i definisati institucionalnu i programsku akreditaciju, propisati postupak provođenja i dodjele akreditacije i utvrditi da se ista reguliše pravilnikom te otkloniti određene pravne praznine i nejasnoće u tekstu osnovnog zakona, kao i propisati postupak provođenja upravnog i inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona. Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da će na ovaj način u Brčko distriktu BiH biti omogućeno primjenjivanje pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova na sličan način kao što je to slučaj u entitetima. „To u praksi znači da će studentima u Brčkom biti omogućeno isto što i studentima u Bijeljini, Tuzli, Sarajevu ili Banjoj Luci, a tržište rada će prepoznati kvalitet svršenih studenata“, istakao je Osmanović.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedočanstava za učestvovanje u radu van radnog vremena. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH, na prijedlog Direkcije za finansije, usvojili su zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o vrsti i visini naknade za rad Komisije za utvrđivanje iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina. Usvojen je i Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za člana implementacionog tima za projekat „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekta obuke“ u sklopu implementacije revidiranog Akcionog plana 1 strategije reforme javne uprave BiH – reformska oblast upravljanje ljudskim potencijalima. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede JAHAD Islamske Republike Iran u oblasti poljoprivrede. Primljen je k znanju Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta za 2016. godinu te Izvještaj o radu članova Upravnog odbora u JP „Radio Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH iz reda državnih službenika.

Članovi Vlade započeli su 13. redovnu sjednicu na kojoj je odobren Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o papirima od vrijednosti. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH. Riječ je o izmjeni odredbi člana 29. spomenutog zakona, koji je trenutno propisan samo propisom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, jer zakonima na državnom i entitetskom nivou nije propisano da nosioci izvršnih funkcija u slučaju  potvrđivanja optužnica ili vođenja krivičnog postupka za bilo koje krivično djelo, ne mogu vršiti svoje funkcije. Smjernicama za izradu nacrta Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će se odrediti da  gradonačelnik ili članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnosti i ne mogu vršiti svoju funkciju:

- ukoliko se protiv njih vodi krivični postupak zbog krivičnog djela u kojem je izrečena sudska mjera zabrane koja onemogućava ili ograničava vršenje službene dužnosti

- ukoliko je izrečen pritvor koji traje duže od 30 dana

- ukoliko je protiv njih u krivičnom postupku donesena pravosnažna sudska presuda kojom se oglašavaju krivim.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, istakao je da je osim usklađivanja s entitetskim zakonima riječ i o usklađivanju s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava koja propisuje da će se svako ko je optužen za krivično djelo smatrati nevinim dok se njegova krivica ne dokaže u skladu sa zakonom.

„Radi se o tome da je postojanje odredbe koja je na neki način stvarala pretpostavku krivice za članove Vlade bila efikasan mehanizam za politički obračun s članovima Vlade, ne samo u ovom nego i u niz prethodnih mandata. Ishodi krivičnih postupaka koji su kasnije vođeni proizveli su ogromnu materijalnu štetu po budžet Brčko distrikta BiH, ali i uništili karijere. Nadam se da će spomenute izmjene zakona u daljnjoj proceduri dobiti potrebnu većinu“, zaključio je gradonačelnik Milić.