Vlada usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o radu Brčko distrikta BiH

19.4.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je, u nastavku 12. redovne sjednice, Program rada Vlade za 2017. godinu.

2017-04-19-12_RSV-2

Članovi Vlade usvojili su i amandmane na Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o radu Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH. Članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu.