Završena 10. i započela 11. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

9.03.2017. Danas je na okončanoj 10. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno sljedeće:
  • Zaključak o davanju mišljenja na nacrt ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugoistočne Evrope
  • Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH za člana Implementacionog tima za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza  II (SPPD II), u sklopu implementacije Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine – reformska oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju.rsv 11
Na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Vlada je odobrila  Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, čime je zaključila 10. redovnu sjednicu Vlade.

Na 11. redovnoj sjednici Vlade usvojen je Izvod iz tonskog zapisa sa 8. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH.
Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje Vlada je odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona o obrazovanju odraslih u Brčko distriktu BiH.

Odluka o vrsti i visini naknade Disciplinskoj komisiji u organima javne uprave Brčko distrikta BiH za učešće u radu van radnog vremena je također usvojena od strane Vlade, a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2017. godine u ukupnom iznosu od 1.625.000,00 KM.

Vlada Brčko distrikta BiH je dala saglasnost na:

  • Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor policijskih službenika u Policiji Brčko distrikta BiH
  • Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 22 (dvadeset dva) izvršioca po ugovoru o posebnim poslovima u Odjeljenju za javnu sigurnost
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvršioca po ugovoru o posebnim poslovima u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 12 (dvanaest) izvršilaca po ugovoru o posebnim poslovima u Odjeljenju za obrazovanje
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 16 (šesnaest) izvršilaca po ugovoru o posebnim poslovima u Odjeljenju za javni registar
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje četiri izvršioca po ugovoru o posebnim poslovima u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
  • Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje do 20 (dvadeset) izvršilaca u Uredu gradonačelnika za obavljanje posebnih poslova.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić u izjavi za novinare objasnio je da se ne radi o novim izvršiocima, nego o izvršiocima koji su već ranije bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

„U međuvremenu je došlo do promjene Zakona o državnoj službi koji je umjesto kategorije privremeni i povremeni poslovi predvidio posebnu kategoriju, a to su ugovori o posebnim poslovima“, rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Napomenuo je da je na prethodnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH predložio, što je ušlo i u Pravilnik, da taj broj ne može biti veći od 10 posto od ukupnog broja onih koji su stalno zaposleni u organima javne uprave, a s ciljem ograničavanja broja onih koji se angažuju po ovom osnovu.

„Ovi ljudi rade, a hoće li ugovori biti obnovljeni zavisi od rukovodilaca organa uprave, odnosno šefova odjeljenja“, zaključio je gradonačelnik Milić.