Završena 9. i započela 10. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

23.12.2016. Danas je na okončanoj 9. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno sljedeće:
2017-03-22-9_i_10_RSV-3
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu
  • Odluka o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Radnu grupu na državnom nivou za provedbu postupka revizije Sporazuma o željezničkim graničnim prelazima i definisanje procedure za rekonstrukciju i revitalizaciju pruge Beograd – Sarajevo
  • Odluka o imenovanju članova tima za praćenje implementacije aktivnosti 1.3. ICIS projekta – uspostava interoperabilnog informacionog sistema (IIS) u Brčko distriktu BiH
  • Zaključak o usvajanju „Strategije aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite životne sredine u Brčko distriktu BiH – EAS“, koji je pripremljen u okviru projekta EU „Jačanje kapaciteta institucija za zaštitu životne sredine u BiH i priprema projekata za pretpristupne fondove“
  • Izvještaj o radu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za 2016. godinu
  • Akcioni plan Komisije za uvođenje rodno osjetljivog budžeta Brčko distrikta BiH
Vlada Brčko distrikta BiH je primila k znanju i Informaciju o zahtjevima za dodjelu grantova gradonačelnika Brčko distrikta BiH, čime je zaključila 9. redovnu sjednicu.
 
Na 10. redovnoj sjednici Vlade usvojen je Izvod iz tonskog zapisa sa 7. redovne i 1. tematske sjednice Vlade Brčko distrikta BiH.
 
Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove odobrene su Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i usvojen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 
„Danas su usvojene izmjene Pravilnika o radu zaposlenih u organima javne uprave. Te izmjene prate promjenu Zakona o državnoj službi kojim je uveden poseban institut angažovanja lica po osnovu ugovora o posebnim poslovima. Ovim pravilnikom se propisuje dužina trajanja i drugi kriteriji u vezi s radom ovih lica, uključujući i njihova primanja. S obzirom da se radi o posebnoj vrsti poslova i angažovanju lica mimo zakonom propisane konkursne procedure, jer ovo je vrsta angažovanja koja slijedi kad se pojave neki iznenadni i neplanirani poslovi, smatrao sam da je bitno ograničiti broj lica angažovanih po ovom osnovu, tako da je Vlada na prijedlog gradonačelnika usvojila ograničenje broja lica angažovanih po ovom osnovu i on ne može biti veći od 10% od broja zaposlenih u tom organu uprave. Mislim da će ovo ograničiti angažovanje ovih lica i uvesti nas u kontrolisano angažovanje lica po ovom osnovu. Smatram da je ovo jedan izuzetak koji se treba striktno primjenjivati kao izuzetak a ne kao pravilo. Treba voditi računa da se angažuju lica po ovom osnovu samo u izuzetnim slučajevima i s ovim izmjenama Pravilnika to ćemo i osigurati“, izjavio je gradonačelnik.
 
Vlada je, na prijedlog Direkcije za finansije, odobrila i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjeni Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.
2017-03-22-9_i_10_RSV-2
„Krenuli smo u proceduru izmjene Zakona o budžetu na način da se rok za trajanje privremenog finansiranja ograniči na 31. mart, kao nekada. Ovim smjernicama je predviđeno da se taj Zakon o izmjenama Zakona o budžetu počne primjenjivati od 2018. godine, odnosno priprema za donošenje budžeta za 2018., gdje će se ustvari tek pokazati sposobnost ove Vlade za donošenje tako važnog akta. U proceduru za donošenje Budžeta za 2017. godinu krenuli smo iz izborne godine, kompletiranje Vlade imali smo početkom 2017. godine i nismo imali sve uslove da ispoštujemo one statutarne i zakonske odredbe koje se tiču rokova za donošenje budžeta. Smatram da je veoma važno da se privremeno finansiranje ograniči jer je to jedan od najvećih prigovora Brčko distriktu BiH u Izvještaju o napretku BiH na putu ka evropskim integracijama i upravo se odnosio na kasno usvajanje budžeta za prethodnu godinu i predugo trajanje privremenog finansiranja. Uz ovo zakonsko ograničenje ćemo na vrijeme krenuti u izradu budžeta za 2018. godinu i proceduru njegovog usvajanja završiti u skladu sa Statutom i Zakonom“, istakao je gradonačelnik.
 
Gradonačelnik Siniša Milić odgovarajući na pitanja novinara govorio je i o pitanju nacionalne strukture zaposlenih u organima javne uprave koje se često spominje na sjednicama Vlade i rekao da će to pitanje otvoriti na narednim sjednicama Kolegija nakon što se informišu i prikupe sve informacije o tome.
„Vjerujem da se u cjelini Statut Brčkog poštuje i da tu nema nekih značajnih odstupanja, ali u svakom slučaju mi ćemo otvoriti raspravu i o tom pitanju jer sve treba da bude transparentno“, zaključio je gradonačelnik Milić.