Započela deveta redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

15.3.2017. Danas je na započetoj 9. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno sljedeće:
  • Izvod iz tonskog zapisa sa 7. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH
2017-03-15-9_RSV 
  • Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije Brčko distrikta BiH o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, svih vrsta zaliha materijala i roba, stanja novčanih sredstava, potraživanja i obaveza na dan 31. 12. 2016. godine
  • Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Radnu grupu Vijeća ministara BiH za izradu nacrta strategije BiH za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje
  • Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi formiranja urbanističke parcele, broj: 30-000148/15)
  • Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi formiranja urbanističke parcele, broj: 30-000132/15)
  • Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra (otkup zemljišta radi dokompletiranja parcele, broj: 30-000288/14).
Vlada Brčko distrikta BiH je na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobrila Smjernice za izradu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Brčko distrikta BiH.
 
Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlada je usvojila Odluku o Programu utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu za 2017. godinu – I. dio.
 
Nastavak 9. redovne sjednice Vlade je zakazan za narednu srijedu.