Održan nastavak osme redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

9.3.2017. U nastavku osme redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je Smjernice za izradu nacrta odluke o utvrđivanju radnih mjesta od posebnog značaja u Odjeljenju za javnu sigurnost. U toku postupka primjene donesene odluke i procesa izrade novog organizacionog plana Odjeljenja za javnu sigurnost došlo je do izvjesnih promjena u organizaciji Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje koje za rezultat imaju potrebu formiranja novih radnih mjesta i promjene naziva i ovlaštenja postojećih radnih mjesta.

2017-03-09-Nastavak_8_RSV

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Zaključka na primjedbe u vezi sa Nacrtom Odluke o usvajanju politike razvoja informacionog društva BiH za period 2017–2021. godine. Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge razmatran je zahtjev Ministarstva civilnih poslova BiH o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju u vezi sa predmetima u kojima je neophodno provesti postupak promjene namjene javnog dobra. Usvojen je izvještaj Evropske komisije za borbu protiv rasne diskriminacije i svih oblika netolerancije nakon obavljene monitoring posjete BiH.

Osma redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH bit će nastavljena sutra 10. 3. 2017. godine u 8.00 sati.