Nastavak četvrte redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

30.1.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku četvrte redovne sjednice Prijedlog Odluke o imenovanju Nadzornog odbora Vlade Brčko distrikta BiH za izradu programa utroška sredstava za korištenje kredita dobijenih od Svjetske banke.
2017-01-30-Nasatavak_4_redovne_sjednice
Članovi Vlade usvojili su Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na inicijativu za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između BiH i Republike Indonezije u oblasti poljoprivrede, kao i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina između Kabineta ministara Ukrajine i Vijeća ministara BiH. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je, u prvom zasjedanju četvrte redovne sjednice, zaključak kojim prima k znanju Informaciju o realizaciji i trenutnom stanju podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu i dala saglasnost Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da, u skladu s Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu, okonča postupak dodjele podsticaja za 2016. godinu.