Sa sjednica Vlade

Održane dvije vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH

16.6.2017. Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas 13. i 14. vanrednu sjednicu, na kojim su se članovi Vlade izjašnjavali o amandmanima skupštinske Komisije za budžet i amandmanima poslanika Adnana Drapića i poslaničkog kluba SDP-a na Prijedlog budžeta za 2017. godinu.
2017-06-15-13_i_14_VSV-1

Opširnije...

 

Vlada započela proceduru usvajanja amandmana na Prijedlog budžeta za 2017. godinu

15.6.2017. Na 13. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojeno je oko 1.400 amandmana gradonačelnika i skupštinske Komisije za budžet na Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.
2017-06-15-13_vanredna_sjednica_Vlade-1

Opširnije...

 

Vlada usvojila odluke o stečajnom postupku „Novi Bimeks“ i Akcionom planu za rješavanje problema Roma

14.6.2017. U nastavku 15. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka koji je uslovnog karaktera, u vezi s Memorandumom o međusobnoj saradnji koji zaključuju institucije nadležne za granične kontrole i procedure, a s ciljem olakšavanja trgovine i povećanja efikasnosti graničnih procedura. Memorandum je dostavljen Vladi Brčko distrikta BiH na izjašnjavanje od strane Ministarstva vanjske trgovine BiH, i počet će se primjenjivati ukoliko ga odobre dvije trećine strana potpisnica. 2017-06-14-15_i_16_RSV-1

Opširnije...

 
Još članaka...