Obavještenje o nabavci vakcina

7.8.2017. Obavještavamo građane Brčko distrikta BiH da su nabavljene vakcine za primovakcinaciju djece koja se vakcinišu u trećem mjesecu života (3 doze u razmaku od 42 dana Di-Te-aPer-IPV-Hib) i revakcinaciju djece u drugoj godini života Di-Te-aPer-IPV-Hib.
 
Molimo sve roditelje nevakcinisane djece da se jave u Zdravstveni centar Brčko, Dječiji dispanzer, na broj telefona 049 / 217-422, lokal 261, da zakažu termin vakcinacije kako bi se izbjegla gužva i čekanje.

Vakcina koja nedostaje, a očekuje se isporuka do kraja augusta je vakcina za primovakcinaciju djece mjesec dana nakon rođenja (hepatitis B).
 
NAPOMINJEMO RODITELJIMA DA POMJERANJE TERMINA VAKCINACIJE NEĆE UTICATI NA PROCES IMUNIZACIJE KOD DJECE. 
 
 
                               Šefica Pododjeljenja za javno zdravstvo 
                                Prim. mr. sc. Anđa Nikolić, dr. med.